annonse

Stopp, bevar og styrk på Borkenes

: Det var god oppslutning rundt 1. mai-toget på Borkenes. (Foto: Atle Trondsen)
: Unni, Heidi, Isabel og Susann sørget for kulturinnslag, sammen med Anne Semb på trekkspill. (Foto: )
: Bjarne Rohde, SV-leder i Troms og Finnmark, holdt 1.mai-talen på Borkenes. (Foto: )

KVÆFJORD: Mange møtte til 1. mai-tog på Borkens, der kampsaker ble flagget.

  • Atle Trondsen

30–40 personer med Borkenes skolekorps i spissen hadde samlet seg til avgang da 1. mai-toget startet fra Kvæfjord rådhus. Paroler som «Stopp velferdsprofitørene!» « Stopp plast på avveie!» «Styrk beredskapen i Gullesfjorden!» «Berg Bergsveien!» «Bevar Frivilligsentralen!», «Styrk arbeidsmiljøet!» og «Kamp mot ulikstyranniet!» ble holdt høyt.

Etter en runde gjennom tettstedet returnerte toget til Fram, der det var klart for kaffe, kaker, underholdning, tale og allsang. Først ute var en kvartett fra kulturskolen, som akkompagnert av Anne Semb åpnet med «Alle fugler små de er», en sang som jo er skreddersydd for våren.

Nyvalgt leder talte

Tale for dagen ble holdt av nyvalgt leder av SV i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde. Han innledet med å si at det fineste med Norge ikke er fjorder og fjell, men sterke fellesskap og små forskjeller.

– Norge var bygget som et land for de mange, ikke for de få. Arbeidsfolk har kjempet og vunnet, og fikk et arbeidsliv der ingen skulle stå med lua i handa. Vi har bygget oss en velferdsstat som er et sikkerhetsnett for oss når vanskelige dager kommer.

Første mai er ei feiring av alt det vi har oppnådd, understreket han.

– Men 1. mai også er en kampdag, der det fineste med Norge, sterke fellesskap og små forskjeller, er truet av ei regjering som ikke er på lag med folk flest, slik de påstår, men er på lag med de rikeste. For forskjellene i makt og rikdom øker. I stedet for å motvirke dette, er regjeringen i stedet en bidragsyter til at dette skjer, sa han.

Rohde nevnte flere eksempler på dette, som at over hundre tusen barn vokser opp i fattigdom, som han understreket er den riktige betegnelsen på «vedvarende lav inntekt».

Han mente at den beste måten å gjøre noe med barnefattigdom, er å øke barnetrygda.

– Innskjerping av arbeidsavklaringspenger er også ei fattigdomsfelle, og at flere er kommet på sosialstønad kan ha en sammenheng med dette, påpekte han og la til at dette er ei uverdig behandling av det som ofte er syke folk.

– Ettersom arbeidsavklaringspengene ligger i statsbudsjettet, og sosialhjelp ytes over kommunebudsjettet, klarer regjeringen å gjøre både folk og kommuner fattigere. Men det nyttet å protestere, som i saken om avkorting av pleiepenger, sa han.

Taleren stilte spørsmål om det ikke nå er på tide å innlede forsøk med sekstimersdagen, hundre år etter at åttetimersdagen ble innført. Han var også inne på problemområder som deltidsarbeid og sosial dumping. Taleren var skeptisk til regionreformen, og til slutt i talen ble klimakrisen et viktig tema.

annonse