annonse

Ba om 14,6 millioner, fikk 2 til å ta vare på ressurskrevende brukere

Reagerer
Reagerer: Kurt L. Olsen (SV) reagerer sterkt på at det ikke finnes støtteordninger for kommuner som får millionutgifter knyttet til brukere som krever ekstra store ressurser. (Foto: Svein Rist)

+ Ressurskrevende brukere som det ikke kompenseres for gjennom noen form for tilskuddsordning er en betydelig utfordring for kommunene. Lødingen kommune har søkt om støtte på 14,6 millioner kroner.

Svein Rist


annonse