annonse

Elevkvelder har gitt bedre skolemiljø i Lødingen

: Innsats for andre, eller bare IFA som elevene selv kaller det, har vært en ubetinget suksess. I løpet av skoleåret har denne gjengen lagt ned en solid innsats for å glede andre mennesker. (Foto: Lødingen ungdomsskole)
Bedre
Bedre: –Elevkveldene har bidratt til et bedre skolemiljø, slår Ellen Kleppe, Ida Mari Ravn og Sara Nilsen fast. Med 15.000 kroner i ekstern støtte videreføres prosjektet med gratis elevkvelder også kommende skoleår. (Foto: Lødingen ungdomsskole)

LØDINGEN: Gjennom valgfaget ”Innsats for andre” (IFA) har en gruppe elever evd Lødingen ungdomsskole blant annet arrangert elevkvelder. Tiltaket har vært en ubetinget suksess. – Miljøet er blitt åpnere og det er mer vanlig å se elever fra ulike klasser sitte sammen i friminutt og på elevkvelder.

Svein Rist

Det sier Ellen Kleppe, Ida Mari Ravn og Sara Nilsen, tre av elevene som inneværende skoleår har jobbet for å glede, støtte og legge til rette for andre.

I løpet av skoleåret har IFA arrangert inkluderende halldag, post-it aksjon, laget valentinkort til alle på skolen, plukket søppel for å forskjønne Lødingen, lek med SFO-ungene og gått med bøsser i forbindelse med TV-aksjonen.

Inkluderende skole

Med fokus på skolemiljø og inkluderende skole har elevene på IFA servert skolefrokost hver torsdag.

Tiltaket har så langt vært dekket gjennom budsjettet til Folkehelsekoordinatoren.

En godt gjennomarbeidet søknad har nå ført til at Sbanken, gjennom deres stiftelse ”Fremgang sammen” går inn og støtter tiltaket med 15.000 kroner.

Også kommende skoleår vil det i så måte bli servert gratis frokost til elevene ved Lødingen ungdomsskole.

Elevkvelder

Mest populært er det nok elevkveldene som har vært.

To ganger i løpet av skoleåret har IFA samlet omlag 60 elever fra hele kommunen til felles hygge.

– Elevkveldene har som prinsipp at de er gratis, det serveres mat og drikke, og alle skal kunne spise maten det serveres. Elevene på IFA har ansvar for aktiviteter på disse kveldene der det legges opp til at alle skal kunne være med, og det er en filosofi bak alt de steller i stand, forklarer lærer Ragnhild Vilhelmsen.

Bedre skolemiljø

At IFA har truffet godt hersker det ingen tvil om.

Bedre skolemiljø er blant gevinstene man sitter igjen med etter endt skoleår.

– Vi opplever å ha bidratt til et bedre skolemiljø gjennom den jobben de har gjort med IFA. Spesielt elevkveldene har vært populære. Disse har bidratt til at elevene snakker mer på tvers av klassetrinn, og er tryggere på hverandre. Miljøet er blitt åpnere, og det er mer vanlig å se elever fra ulike klasser sitte sammen i friminutt og på elevkvelder. Så elevkveldene har vært en ubetinget suksess, sier Ellen Kleppe, Ida Mari Ravn og Sara Nilsen, som håper de på god rekruttering til neste års IFA, slik at det gode arbeidet som er satt i gang kan videreføres.

annonse