annonse

Frustrert over Vegvesenet: Ingen tiltak i Lødingen

: Der det er mange gangfelt langs sentral vei er det ikke krav om at disse skiltes. Bestemmelsen om at gangfeltene skal vises ligger imidlertid fast. Slik så det ut i sentrum av Lødingen til langt ut i juli måned. Ordfører Atle Andersens (Ap) anmodning om tiltak for å bedre trafikksikkerheten avvises imidlertid av Statens vegvesen. (Arkiv (Foto: Svein Rist)
: En dramatisk trafikkulykke i sentrum av Lødingen 21. juni var dråpen som fikk begeret til å flyte over for ordføreren i Lødingen. I følge seksjonsleder i Statens vegvesen Jan-Åge Karlsen er det imidlertid ikke mulig å påvise at hastigheten gjennom sentrum er et problem. Ei heller at det er en utfordring å krysse veien på nevnte sted på en trygg måte. (Arkiv (Foto: Svein Rist)

+ LØDINGEN: Ordfører i Lødingen Atle Andersen (Ap) har gjennom sommeren rettet flere henvendelser til Statens vegvesen med anmodning om innføring av tiltak for å bedre trafikksikkerheten gjennom sentrum av tettstedet. Når Vegvesenet endelig konkluderer er svaret at ingenting skal gjøres.

Svein Rist


annonse