annonse

– Klarer vi ikke å rette opp nå, er Robek neste stopp

:
: Å få kontroll på den kommunale økonomien i Lødingen kommune har vist se å være en krevende øvelse. Fungerende rådmann Just Hjalmar Johansen gjør det klart at det nå er kritisk viktig at alle i organisasjonen tar dette inn over seg. Hvis så ikke skjer kan Lødingen være tilbake på Robek-lista allerede til neste år. (Arkiv (Foto: Svein Rist)

+ Lødingen kommune styrer mot et merforbruk på omlag 6,5 millioner kroner inneværende år. Rådmann Just Hjalmar Johansen foreskriver en resept som pålegger samtlige enheter restriktiv inntak av vikarer, stopp i ansettelser og stopp i innkjøp ut 2019.

Svein Rist


annonse