annonse

Lødingen hørselslag 10 år

: Omlag 40 medlemmer og inviterte gjester var fredag kveld samlet på Boazovàzzi - Reingjeteren på Kåringen for å markere 10-årsjubileet til HLF Lødingen. (Foto: Svein Rist)
: Wenche Bakke, Tor-Arne How, Olav Kyrre Bjugn og Yngve Nyheim fra Lødingen Revy- og teaterlag var engasjert for å underholde i forbindelse med hørselslagets 10-årsjubileum. (Foto: )
Overrakte
Overrakte: Ordfører Atle Andersen holdt en kort tale og overrakte blomster i anledning markeringen av 10-årsjubileet til HLF Lødingen. Buketten ble mottatt av formann i jubileumsåret Torstein Aaring Nilsen. (Foto: Svein Rist)
: HLF Vesterålen var en viktig medspiller og pådriver da HLF Lødingen ble stiftet 5. juni 2008. Under fredagens markering hadde formann Torstein Aaring Nilsen (midten) i så måte invitert både Arnold Finstad og Harry Lind. (Foto: )

LØDINGEN: I 10 år har HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Lødingen jobbet for å legge til rette for sine medlemmer. – Jeg håper vi har satt spor etter oss, og utgjort en forskjell for de som ikke hører så godt, uttalte formann Torstein Aaring Nilsen under jubileumsfesten fredag.

Svein Rist

Med god drahjelp fra Vesterålen hørselslag ble det våren 2008 tatt initiativ til å starte hørselslag i Lødingen. Med Bjarne Stoltz som lagets første formann ble HLF Lødingen den 5. juni 2008 tatt opp som fullverdig medlem av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Fredag kveld var omlag 40 medlemmer og inviterte gjester samlet på Boazovázzi - Reingjeteren i Kåringen for å markere foreningas 10-årsjubiileum.

Vel verd en fest

Hørselslaget har vist seg som en meget aktiv pådriver for å legge til rette for personer med hørselshemming i Lødingen. Gjennom aksjoner som «Teleslyngegeriljaen» og «Hvert øre teller» har foreninga vært med på å få på plass teleslynge både i Rådhussalen og i kirka.

– Vi har søkelys på engasjement, kunnskap og omsorg. I tillegg til fem-seks åpne temamøter hvert år har vi besøkt sykehjemmet, barnehagen og skolefritidsordningen for å informere om arbeidet vi driver med. Så kan man saktens spørre om 10 års eksistens er verd ei markering? Men, hva gjør ikke en ekte nordlending for å få seg en fest? 10 er skulle i så måte være påskudd godt nok, uttalte formann Torstein Aaring Nilsen.

Gjester fra Vesterålen

HLF Vesterålen var en viktig pådriver om medhjelper da hørselslaget i Lødingen ble stiftet i 2008. Under fredagens jubileumsfest på Kåringen var derfor både Arnold Finstad og nylig avgått leder for HLF Nordland Harry Lind tilstede. Blant gjestene var også ordfører Atle Andersen.

– Hørselslaget har vært en viktig pådriver og medspiller for å legge til rette for lokal deltakelse og medvirkning for alle personer. Etablering av teleslynge i Rådhussalen er bare et eksempel i så måte, uttalte ordføreren i sin hilsen til jubilanten.

annonse