annonse

Oppfordrer til dugnad i Lødingen: Ingen snarlig løsning på stengt Frivilligsentral

Dugnadshåp
Dugnadshåp: Bjørn Hegstad (V) ønsker dugnad for å få gjenåpnet lokalene Frivilligsentralen har på Soltun. Noen umiddelbar oppfylling av ønsket ser det imidlertid ikke ut til at det blir. (Foto: Svein Rist)

LØDINGEN: Bjørn Hegstad (V) anmodet under torsdagens møte i kommunestyret om å få gjenåpnet lokalene til Frivilligsentralen i Lødingen. Noen snarlig løsning på utfordringen synes imidlertid ikke å foreligge.

Svein Rist

Frivilligsentralen på Soltun har vært stengt siden det i vinter ble observert mus i lokalene. For å gi et tilbud til brukerne ble lokaler i rådhuset stilt til disposisjon.

– Flyttingen er en dårlig løsning. Lokalene på Soltun ble av brukerne opplevd som «vårres». Her kunne man få til aktiviteter uten at noen satte store begrensninger, innledet Bjørn Hegstad.

Re-åpning

Ifølge Venstre-politikeren er det viktig at kommunen er med på å legge til rette for frivillig arbeid.

– Dette sparer kommunen for en god del utgifter. Aktiviteten på Soltun kan ikke måles i kroner og øre, men har en enorm betydning for menneskene dette berører. Er det ikke mulig å få bort mus og skjeggkre, slik at lokalene kan gjenåpnes, iallefall midlertidig? undret Bjørn Hegstad.

Noen grunn til umiddelbar heising av festflagget synes det imidlertid ikke å være. Fungerende rådmann Arne Mæhre hadde følgende tilsvar å komme med.

– Delen av Soltun, der Onsdagskaféen gjennomføres, er stengt på grunn av observasjon av mus. Alternativet som ble valgt falt på rådhuset. Flyttingen har ført til at oppslutningen om kaféen har gått drastisk ned. Styret for Frivilligsentralen har i så måte besluttet å avslutte kafé driften. I den forbindelse er det bebudet pause frem til høsten, orienterte Mæhre.

Ser etter alternativ

Administrasjonen i Lødingen kommune jobber i disse dager med en oversikt som skal beskrive behovet for bruk av kommunale formålsbygg. I så måte vurderes også en permanent løsning for Frivilligsentralen.

– Til neste møte i kommunestyret forventes det en sak knyttet til behov for areal i kommunale bygg. I så måte er dagens ungdomsskole, tidligere videregående skole, pekt på som et alternativ for Frivilligsentralen. Ønsket er å ta i bruk 3. etasje der. Her er det blant annet tilgang på kjøkken, fremholdt Arne Mæhre.

Hegstad var på ingen måte beroliget over svaret som ble gitt.

– Jeg er redd vi er inne i en turbulent tid når det gjelder Frivilligsentralen. Det er kommunestyret som har opprettet tilbudet. Behovet for et sted å være er tilstede. Jeg håper i så måte vi får opp ei sak knyttet til permanente lokaler så raskt som mulig, avrundet Bjørn Hegstad (V).

annonse