annonse

Orienterte om havn i Lødingen

Orienterte
Orienterte: Havnesjef Arnold Aaalmo orienterte torsdag kommunestyret i Lødingen om siste utvikling knyttet til realisering av nytt havnedistrikt i Lødingen (Foto: Svein Rist)

LØDINGEN: Havnesjef Arnold Aalmo orienterte under torsdagens møte i kommunestyret om siste utvikling knyttet til arbeidet med å realisere nytt havnedistrikt i Lødingen.

Svein Rist

Som omtalt i Bladet Vesterålen har Fylkesmannen i Nordland kommet med innsigelser knyttet til etablering av ny havn på Fiskøya, nord for Lødingen. Det er blant annet pekt på at Lødingen kommune ikke har utredet andre alternativ knyttet til lokalisering.

Lødingen Næringspark i Kåringen er i den forbindelse pekt på som et område Fylkesmannen mener det videre arbeidet med nytt havnedistrikt må ses nærmere på.

Nøytral part

Saka ble tidligere i høst fulgt opp av Einar Gran Ernstsen (Frp).

Under torsdagens møte i kommunestyret var havnesjef Arnold Aaalmo kalt inn for å besvare spørsmålene fra Ernstsen.

«Har Lødingen kommune bedt Lødingen Havn om å utarbeide en rapport som skal beskrive hvorfor Fiskøya er å foretrekke fremfor Kåringen som ny havnelokalitet i Tjeldsundet»? undret Ernstsen.

Havnesjefen hadde følgende svar å komme med; – Nei, Lødingen Havn skal ikke lage noen rapport. Det er det konsulentfirmaet Rambøll, som nøytral part, som skal gjøre. Dette er da også i henhold til ønske fra Fylkesmannen, fremholdt Aaalmo.

Rapport

Neste spørsmål fra Frp-politikeren knyttet seg til en rapport Transportutvikling AS i Narvik utarbeidet for Lødingen Havn i 2016.

«Er denne rapporten presentert for Fylkesmannen i Nordland»? ønsket Einar Gran Ernstsen svar på.

– Nei, denne rapporten er ikke presentert for Fylkesmannen. Den omhandler ikke den innsigelsen Fylkesmannen kom med. Rapporten heter «Vurdering av nye havneavsnitt i Lødingen kommune». Den er foreløpig unndratt offentligheten. Dette ut fra vedtak i styret i Lødingen Havn. Denne graderingen vurderes tatt bort når endelig reguleringsplan for Fiskøya er vedtatt, orienterte havnesjefen i Lødingen.

Innsigelser kan bli trukket

Siste forhold Ernstsen ønsket svar på knyttet seg til avbøtende tiltak Lødingen kommune har iverksatt for å imøtekomme innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland. Havnesjef Aalmo svarte på følgende måte:

– Sammen med ingeniør Knut Ingebrigtsen har jeg hatt et møte med Fylkesmannen. Innsigelsen går på at de vil ha konsekvensutredning av naturmangfold og landskap på Fiskøya sett opp mot konsekvensutredningen som er gjort på Kåringen. Også de samfunnsmessige konsekvensene mellom de to alternativene skal vurderes, uttalte Aalmo.

At innsigelsene fra fylkeshovedstaden har kommet vel seint, er ifølge orienteringen fra havnesjefen beklaget fra Fylkesmannens side.

Fra Lødingen Havn foreligger det et håp om at gitte innsigelser vil bli trukket tilbake.

– Fylkesmannen har tatt selvkritikk for ikke å ha kommet på banen tidligere. Innsigelsen burde blitt spilt inn allerede ved planstart på Fiskøya. Dette ble ikke gjort. Hvilke avbøtende tiltak Lødingen Havn vil komme med på bakgrunn av innsigelsene som er kommet, blir opp til Rambøll å presentere. Det er de som håndterer denne saka for oss. Håpet er at innsigelsene Fylkesmannen har kommet med vil bli trukket. Da vil også merknadene til arealplanen forsvinne. Håpet er å ha reguleringsplanen for Fiskøya klar til politisk behandling i løpet av første halvår 2019, avrundet havnesjef i Lødingen Arnold Aalmo.

Ingen av de folkevalgte i kommunestyret hadde spørsmål til orienteringen, som dermed ble tatt til orientering.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse