annonse

Trakk fram frivillighetens verdi

Omsorgspris
Omsorgspris: Torstein Aaring Nilsen fremhevet kraften som ligger i frivillig arbeid, da han under torsdagens møte i kommunestyret innledet til utdelingen av Lødingen eldreråds omsorgspris. (Foto: Svein Rist)

LØDINGEN: – Å delta i frivillig arbeid betyr at du hjelper til med å gjøre andres hverdag lysere, bedre og mer innholdsrikt.

Svein Rist

Slik ordla Torstein Aaring Nilsen seg da han i forbindelse med utdeling av Lødingen eldreråds omsorgspris talte til kommunestyret.

Ifølge Nilsen er det å tilby hjelp og støtte til andre en vinn-vinn-situasjon.

– Frivillig arbeid er givende – også for den som utøver slik innsats. Det handler blant annet om å ta initiativ til jevnlige besøk for den gode samtalen. Det er faktisk påvist en positiv helseeffekt, også for dem som deltar i frivillig arbeid, fremholdt Torstein Aaring Nilsen.

Enorm innsats

Selv om Norge er et av de desidert beste landene å bo i, med offentlige velferdsordninger som sikrer helsehjelp og sosial trygghet når man eldes, er innsatsen fra frivillige med på å øke trivselen til eldre og syke.

– I media kunne vi for litt siden lese at frivillig arbeid utgjorde 75 milliarder kroner i 2016. Ulønnet innsats var i samme år anslått til å utgjøre 148.000 årsverk. Formidable tall, slo Nilsen fast.

De usynlige sliterne

Gjennom å innstifte en egen omsorgspris ønsker eldrerådet å sette pris på de usynlige sliterne i samfunnet.

– Lødingen eldreråd ønsker å sette søkelys på og berømme den stillferdige, uegennyttige og ubetalte hverdags-omsorgen som til vanlig ikke får den store oppmerksomheten verken fra media eller fra jublende tilskuere. Mange av disse hjelperne er faktisk ikke klar over at det de gjør er så verdifullt, fremholdt Nilsen, før han fortsatte.

– Dette er hovedbegrunnelsen for at eldrerådet har opprettet denne spesielle prisen, og det har vært vanskelig å plukke ut den ene fra flere verdige kandidater som det er kommet inn forslag på, avrundet leder i Lødingen eldreråd Torstein Aaring Nilsen.

Eldrerådets omsorgspris skal deles ut annenhvert år. I tillegg til hederlig omtale består den av et diplom utformet av lokalkunstner Rakel Sommernes – og en bukett vakre blomster.

annonse