annonse

Trenger nye leger

Bekymret
Bekymret: Jørn-Bjarne Johansen (Ap) er bekymret for en eventuell mangel på leger i Lødingen. (Arkiv (Foto: Svein Rist)

LØDINGEN: Behovet for å få ansatt nye leger i Lødingen var torsdag gjenstand for debatt i kommunestyret.

Svein Rist

Det var Jørn-Bjarne Johansen (Ap) som i et grunngitt spørsmål løftet mangelen på leger i Lødingen på bordet. Ifølge Johansen står én legestilling ubesatt i Lødingen per tiden.

– I løpet av våren 2019 vil vi i tillegg miste en av våre dyktige leger, som da trer over i pensjonistenes rekker, innledet Johansen.

Ikke optimalt

Lødingen er per i dag tilsluttet legevaktordning sammen med Harstad og Kvæfjord. Jørn-Bjarne Johansen ga uttrykk for at dette kanskje ikke er den beste måten å gi kommunens innbyggere tilbud om legehjelp.

– Denne ordningen fungerer ikke optimalt, og det er ofte vanskelig å få nødvendig hjelp i den forstand at man etter klokken 20.00 må til Harstad. For personer som ikke kan komme seg dit for egen hjelp er dette svært utfordrende, fremholdt Johansen.

Hva skjer?

Uten at det ansettes leger i Lødingen rimelig raskt er Johansen av den formening at konsekvensene kan bli alvorlige.

– Tiden går fort, og vi hvis vi ikke lykkes i å få ansatt nye leger før nåværende lege fratrer, vil det kunne få alvorlige konsekvenser med hensyn til legedekningen og beredskapen i kommunen, slo Johansen fast, og fortsatte:

– Hva er status? Har administrasjonen vurdert å gjøre stillingene kommunale, og har det vært vurdert å gjøre legevaktordningen kommunal, og ansette vaktleger utenom fastlegeordningen? Dette tror jeg vil øke interessen både for fastlege og vaktlege, uttalte Jørn-Bjarne Johansen.

Seks søkere

I sitt svar kunne ordfører Atle Andersen (Ap) opplyse om at de ledige stillingene alt er lyst ut.

– Det har foreløpig meldt seg seks søkere til stillingene. I utlysningen er det åpnet for ansettelse både som privatpraktiserende og som kommunalt ansatt, innledet Andersen.

Når det gjelder legevaktordningen hadde ordføreren følgende tilbakemelding:

– Det er ikke vurdert å gjøre endringer i denne. Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst én lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Lødingen kommune deltar i en interkommunal legevaktordning sammen med Harstad og Kvæfjord. Fra berørte leger vurderes ordningen som velfungerende og tjenlig for våre behov, fremholdt ordfører Atle Andersen, og la til at den samlede utgift for Lødingen kommune i dette samarbeidet ligger på omlag 1,6 millioner kroner.

annonse