annonse

Utrydder minken på Svellingsflaket

1461674591744.jpg
Spesialtrente minkhunder skal søke opp hver eneste mink og påvise eksakt hvor den oppholder seg. Så avliver hundeføreren minken med skytevåpen. (Arkiv (Foto: Tone Marit Sørensen)

LØDINGEN: Statens Naturoppsyn (SNO) planlegger å utrydde minken i verneområdet Svellingsflaket i Lødingen og Vågan kommuner.

Fredrik Sørensen

Aksjonen skjer på initiativ fra Nasjonalparkstyret for Møysalen og Svellingsflaket og i samarbeid med lokale personer.

Spesialtrente minkhunder skal søke opp hver eneste mink og påvise eksakt hvor den oppholder seg. Så avliver hundeføreren minken med skytevåpen. Årets aksjon vil pågå en ukes tid midt i april.

– SNO har erfaring med lignende aksjoner fra flere steder i landet de siste seks årene, og vi har bygd opp ett team av personell og hunder som har spesialkompetanse for dette arbeidet, sier Geir Heggmo som er fagansvarlig i SNO for tiltak mot mink og mårhund i Nordland.

Verdifullt for sjøfugl

Svellingsflaket består av cirka 600 øyer, holmer og skjær, omkranset av store gruntvannsområder. Området har stor verdi som rasteplass for fugler på trekk og som overvintringslokalitet. Den arten som overvintrer i størst antall er ærfugl, men også andre arter forekommer i relativt høye antall.

Under aksjonen på Svellingsflaket skal lokalkjente båtførere frakte personell og hunder rundt, og så blir øyene systematisk gjennomsøkt av hund. Det meste av verneområdet ligger såpass langt fra fastlandet at det vil være krevende for nye mink å ta seg inn i området på nytt, men minken er en så god svømmer at en kan forvente at noen individer før eller siden vil finne veien dit igjen.

Følger opp med feller

– For at aksjonen for å utrydde minken skal ha varig verdi, må vi planlegge et vedvarende arbeid med å bekjempe denne fremmede arten. Da vil vi i hovedsak bruke feller som dreper minken kontant når den går i fella. Lokale personer vil ha ansvaret for dette vedlikeholdet. Plassering av feller inngår som en del av aksjonen, forteller Heggmo.

I august i fjor besøkte Jon Erling Skåtan området med sin spesialtrente tjenestehund «Luke». Skåtan er en av de i SNO med spisskompetanse på uttak av mink, og hensikten var å vurdere om det kunne være mulig å utrydde minken på Svellingsflaket med samme metode som er brukt andre steder i landet.

Ligger til rette

Sammen med nasjonalparkforvalter Brit Grønmyr og lokalkjente personer fant og avlivet han sju mink i løpet av noen timer. Skåtans vurdering er at forholdene ligger godt til rette for å utrydde minken på Svellingsflaket.

Totalt vil ni personer fra SNO og lokalmiljøet delta i aksjonen, med tre båter og åtte hunder. Gjennomføringen avhenger av at været ikke er verre enn at man greit kommer i land på alle øyer og holmer fra båt.

– Det er krevende å finne all mink ved første gjennomsøkning, og vi planlegger å aksjonere på samme måte i to til fire år før vi er over i vedlikeholdsfasen. Det lokale initiativet, engasjementet og organiseringen gjør at vi har stor tro på at også vedlikeholdsfasen blir vellykket, sier Geir Heggmo. (Pressemelding)

Fakta om mink

• Står på den offisielle lista over fremmede, skadelige arter som truer norsk natur

• Truer artsmangfoldet både i og utenfor verneområdene

• Gjør særlig stor skade i kolonier med sjøfugl som hekker på bakken

• Gjennomsnittlig kullstørrelse er seks valper • Voksne mink lever alene utenom parringstida

• Jakttid hele året

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse