...
Det blir ingen havvindpark i Gavlfjorden mellom Nordmela og Stø. Foto: Kartskisse OED

Nei til Nordmela havvind

NVE sier nei til utbygging av havvindpark utenfor Nordmela.

Trond K. Johansen E-post
Publisert 04.01.2013 kl 11:44 Oppdatert 04.01.2013 kl 11:44

Tips en venn på e-post:Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler overfor Olje og energidepartementet at Gimsøy nord og Nordmela ikke blir utbygd i denne omgang, av miljøhensyn.

Olje- og energidepartementet har mottatt strategisk konsekvensutredning for havvind fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE anbefaler å prioritere åpning av fem områder.

– Norge har store havområder med gode vindforhold, og vi trenger mer fornybar energi. Derfor har vi nå en grundig prosess for å finne de beste områdene for havvind. Tidspunkt for eventuell utbygging vil avhenge av utvikling i teknologi, kostnader og etterspørsel, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Fagrapporter

NVEs anbefaling er gjort på bakgrunn av 12 fagrapporter. Disse er utført av en referansegruppe bestående av NVE, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning samt flere konsulentselskaper.

Etter en helhetlig vurdering anbefaler NVE å prioritere åpning av områdene Sørlige Nordsjø I og II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen - Sørøya nord i første omgang. NVE mener disse områdene skiller seg ut som områder med svært gode teknisk-økonomiske forhold og de samlede konsekvenser er vurdert som akseptable.

Ikke Gimsøy og Nordmela

Videre anbefaler NVE at Gimsøy nord og Nordmela ikke prioriteres åpnet for vindkraftutbygging i første omgang. Dette av hensyn til de samlede konsekvensene for arealbruks- og miljøinteresser. De øvrige områdene kan etter NVEs vurdering åpnes for etablering av havvind på et senere tidspunkt dersom teknologi, nettilgang og interesseavveininger tilsier dette.

På forsiden nå


...

– Truet med pistol – politiet kom ikke

HADSEL: Jørn Elvevold hevder at han tirsdag ble truet med pistol på Kvitnes. Han bad da om bistand fra politiet. –Politiet sa de ikke hadde tid til å komme, sier han til Bladet Vesterålen.

...

Vinjar (14) padlet raskere enn pappa

ØKSNES: Vinjar Madsen (14) var yngste deltaker på racet under ASKR, og padlet inn til en imponerende ellevteplass.

...

Fri lakseflyt i Alsvåg

ØKSNES: Igjen flyter laks gjennom anlegget til Cermaq Alsvåg, etter storstilt ombygging.