Ja til ny kraftledning

NVE har gitt Lofotkraft AS konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge og drive en ny 67 km lang 132 kV kraftledning mellom Kanstadbotn i Lødingen kommune og Kvitfossen i Vågan kommune.

Svein-Henry Wedding E-post
Publisert 03.01.2012 kl 08:19 Oppdatert 03.01.2012 kl 08:20

Tips en venn på e-post:Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener den nye kraftledningen er viktig for å sikre forsyningssikkerheten til Lofoten.

NVE begrunner vedtaket med at eksisterende 132 kV kraftledning mellom Kanstadbotn og Kvitfossen begynner å bli gammel og ledningen nærmer seg teknisk levetid.

Den konsesjonsgitte kraftledningen skal erstatte eksisterende 132 kV kraftledning på strekningen. NVE vurderer at kraftledningen vil være viktig for å opprettholde og forbedre forsyningssikkerheten til Lofoten, samtidig som virkningene for allmenne interesser anses som akseptable.

– Ut fra hensynet til beredskap mener NVE traséalternativ 1 er det beste alternativet og derfor valgt på hele strekningen. For blant annet å redusere ulemper i anleggsperioden vil NVE sette vilkår om at Lofotkraft AS utarbeider en miljø,- transport- og anleggsplan som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene starter, skriver NVE i ei pressemelding.

Anlegget berører Vågan, Hadsel og Lødingen kommuner i Nordland fylke og Kvæfjord kommune i Troms fylke.

På forsiden nå


...

Løp 19 mil på et døgn

BØ: Marius Jørgensen fra Bø tok bronse i ultraløp i helga, etter å ha sprunget over 19 mil på 24 timer.

...

Lyngbrann i Bø

BØ: Rask innsats fra hytteeiere i Røsnes-området i Bø hindret en lyngbrann i å utvikle seg søndag.

...

To seiere og ett tap i Norway Cup

SPORT: Lagene fra Vesterålen åpnet Norway Cup med to seiere og ett tap.

...

Fullt hus for Bremnes

BØ: Ola Bremnes med Bø Gospelkor samlet fullt hus i Hadsel kirke lørdag. Søndag står Malnes kirke for tur.