Ja til ny kraftledning

NVE har gitt Lofotkraft AS konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge og drive en ny 67 km lang 132 kV kraftledning mellom Kanstadbotn i Lødingen kommune og Kvitfossen i Vågan kommune.
Svein-Henry Wedding E-post
Publisert 03.01.2012 kl 08:19 Oppdatert 03.01.2012 kl 08:20

Tips en venn på e-post:



Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener den nye kraftledningen er viktig for å sikre forsyningssikkerheten til Lofoten.

NVE begrunner vedtaket med at eksisterende 132 kV kraftledning mellom Kanstadbotn og Kvitfossen begynner å bli gammel og ledningen nærmer seg teknisk levetid.

Den konsesjonsgitte kraftledningen skal erstatte eksisterende 132 kV kraftledning på strekningen. NVE vurderer at kraftledningen vil være viktig for å opprettholde og forbedre forsyningssikkerheten til Lofoten, samtidig som virkningene for allmenne interesser anses som akseptable.

– Ut fra hensynet til beredskap mener NVE traséalternativ 1 er det beste alternativet og derfor valgt på hele strekningen. For blant annet å redusere ulemper i anleggsperioden vil NVE sette vilkår om at Lofotkraft AS utarbeider en miljø,- transport- og anleggsplan som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene starter, skriver NVE i ei pressemelding.

Anlegget berører Vågan, Hadsel og Lødingen kommuner i Nordland fylke og Kvæfjord kommune i Troms fylke.

På forsiden nå


– Går det ei grense for hvor få fiskere vi kan ha?

HADSEL: Arbeiderpartiet er på leit etter sin fiskeripolitiske sjel. Onsdag kveld samlet fiskeripolitisk talskvinne Ingrid Heggø næringstopper og lekfolk på Melbu.

Melbuværinger i sporet

SPORT: Med snøfallet tirsdag gikk det plutselig an å gå onsdagsrenn på Melbu. Les mer og se video!

Ett førerkort røk

SORTLAND: Ett førerkort røk i en kontroll i 60-sonen sør for Sortland onsdag kveld.

Behovet for omstilling i sjømatindustrien

Bare lønnsomme bedrifter gir trygge arbeidsplasser – og derfor er Tveteråsutvalgets rapport så viktig, skriver fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) i dette innlegget.