annonse

Å eie eller ikke eie

hotelltomta
hotelltomta: Arealene mellom bryggene og Kulturfabrikken er stridstema. (Foto: Inger Merete Elven)

Sortland kommune har havnet i konflikt med Georg A. Ellingsen as om hvem som skal eie arealene mellom Kulturfabrikken og bryggene Rød- og Kvitbrygga. Og det er ganske godt gjort.

  • Redaktør

For i utgangspunktet var ikke Sortland kommune part i saken, annet enn gjennom at kommunen er eier av et aksjeselskap, Kulturfabrikken Eiendom as, som hadde som plan å kjøpe arealene. Likevel har kommunen fått saken i fanget, uvisst av hvilken årsak.

Ifølge dagens grunneier fikk Kulturfabrikken tilgang til arealene, og mulighet til å opparbeide dem slik man ønsket, med bakgrunn i at det forelå en intensjon om at Kulturfabrikken Eiendom skulle overta arealene. Selskapet ønsket at uteområdene til Kulturfabrikken skulle ferdigstilles, og arbeidene hadde blant annet den utilsikta konsekvens at Kvitbrygga ble skadd i brann.

Seinere fikk grunneieren beskjed om at Sortland kommune ikke lenger var interessert i å overta arealene – men at dersom man ønsket det var kommunen villig til å fjerne både brustein og andre installasjoner på eiendommen. Det siste et tilbud Sortland kommune seinere er gått tilbake på, antakelig etter at man har innsett at kostnadene ved fjerning ville overstige kostnadene ved å kjøpe arealene.

Denne striden kan synes å dreie seg om en utgiftspost på en million kroner. Mer prinsipielt dreier det seg om hvorvidt kommunen eller kommunens selskaper skal være til å lite på – slik at man kan gjennomføre arbeider som i denne saken, til tross for at formalitetene ikke er på plass. Det dreier seg selvsagt også om hvordan uteområdene utenfor Kulturfabrikken skal se ut. Et siste poeng i saken er at man må kunne forutsette at grunneier selv har en viss innflytelse over bruken av arealene – og Ellingsen kan ha andre ønsker for disse enn de Kulturfabrikken Eiendom hadde da man ba om å få gjøre inngrep på dem.

Sortland kommune har nå sagt nei til å kjøpe arealene, og det vil ikke overraske noen om saken ender i retten. Salene til Vesterålen tingrett har Sortland kommune dårlige erfaringer med fra tidligere – verken Bjørklundveien eller saken om andre arealer tilhørende Ellingsen endte med noe som lignet seier for Sortland kommune.

Derfor spørs det om ikke Sortland kommune har interesse av å se på saken på nytt, av flere grunner, og slik lete etter ei minnelig ordning som både ivaretar grunneier, kommunen og innbyggerne som skal ferdes i området. Da bør en også ha i mente at Kulturfabrikken Eiendom fortsatt arbeider for å få realisert et nytt hotell på hotell-tomta.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse