annonse

Framtid for Fiskebøl

erna-fiskebøl - 1.jpg
Erna Solberg på Fiskebøl. (Foto: )

  • Leder

Statsminister Erna Solberg (H) kom på visitt til Vesterålen i helga for å kunngjøre at regjeringas lenge planlagte oljevern- og miljøsenter skal legges til Fiskebøl og Svolvær i en delt løsning, der akademisk og teoretisk forskning skal skje i Svolvær, mens praktisk forsknings- og utviklingsarbeid, uttesting og forsøk skal skje i industriområdet på Fiskebøl. Det førte til jubel og flaggheising i bygda.

Test- og forsøksdelen av det nasjonale senteret vil bli nabo til Norlense, som er en verdensledende bedrift innenfor oljevern, og som nå ser på mulighetene for å utvikle kompetanse og produkter innenfor oppsamling og handtering av søppel i havet. Nettopp det sterke kompetansemiljøet som finnes på Fiskebøl ble trukket fram av statsministeren som en vesentlig årsak til at man legger virksomheten hit.

Nå håper man at senteret i seg selv vil gi nye arbeidsplasser i bygda, og at økt kompetanse-aktivitet vil trekke enda flere virksomheter til seg. Det er viktig å ha klart for seg at et nasjonalt oljevern- og miljøsenter ikke kommer til å være en forlenget arm av Norlense – men at man kan få til samarbeid som bærer frukt for flere parter. Tidligere mangeårig daglig leder hos Norlense, Terje Olav Hansen, peker på at det vil være viktig å trekke inn flere aktører både i Vesterålen for øvrig, Lofoten og Harstad.

Man har ennå et langt lerret å bleike. Vi veit ikke hvor mye penger regjeringa vil legge i potten for å bygge opp senteret. Det ligger så langt ikke opp i dagen hva slags testvirksomhet som skal etableres på Fiskebøl, og det kan se ut som det ennå er et arbeid å gjøre før folk og fasiliteter er på plass i industriområdet.

Men undersøkelser som er gjort blant norske industribedrifter, viser at det kan være behov for et marint testsenter med bredere virkefelt enn bare å teste oljevernutstyr. Likevel kommer det ikke på plass av seg selv i morgen, ei heller med det viktige vedtaket regjeringa har gjort.

Statsministerbesøket var et langt og viktig skritt, men det trengs kreativt arbeid, bygd på kunnskap og innsats, for å komme helt i mål. Her vil både involverte kommuner, lokale bedrifter og videre grundige undersøkelser spille viktige roller.

Vi veit at oljevernberedskap stadig må utvikles, at vi bare såvidt har begynt på den enorme oppgaven med å rydde opp etter vår egen tankeløse forsøpling av havene, og at vi må stoppe den videre forsøplingen. Vi veit også at Norge har en allsidig og viktig maritim industri som ligger langt framme i verden og vil kunne ha nytte av muligheter for testing og utprøvig av teknologi i stor skala. Dessuten har altså regjeringa pekt ut hvor man vil at slikt utprøvingsarbeid skal kunne legges.

Summen legger veien åpen for Fiskebøl. Men veien må gås.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse