annonse

Gang- og sykkelvei i Sørvåg - ferdig i 2020?

  • Øyvind Grøteide

Etter mange års venting ble bygging av den etterlengtede gang- og sykkelveien startet i 2013. 1,8 km fra Sørvåg til Laksraet. Når vi nå står på trappene til 2017, gjenstår det 5-600 meter. Det vil med dagens regelverk sannsynligvis ta minst 4 år til før vi ser en ende på dette prosjektet.

Fakta om veistrekningen:

  • Veistrekning på 1,8 km.
  • En vei så smal at den ikke har midtskille/gulstripe.
  • En vei så bred og lite bebodd at den vurdert av Vegvesenet, ikke kvalifiserer til lavere fartsgrense enn 60 km/t. Den reelle farten mange holder er mellom 60-80 km/t.
  • En veistrekning bebodd og trafikkert av 31 skolebarn, 17 av dem uten krav på skoleskyss.
  • En vei uten fortau.
  • En vei uten belysning.
  • En vei som benyttes mye av industri og næring og daglig trafikkeres av lastebiler, vogntog og traktorer i tillegg til vanlige biler.
  • Et veistrekk som i Øksnes sin kommunedelplan for trafikksikkerhet defineres som trafikkfarlig.
  • En skolevei….

Avslag trafikksikkerhetsmidler i 2017!

Det er med stor skuffelse og ergrelse jeg leser på vol.no (3/11-16) om Nordland Fylkeskommune sitt avslag på Øksnes kommune sin søknad om trafikksikkerhetsmidler for 2017. Avslag på trafikksikkerhetsmidler for å kunne fullføre siste strekket fra Storelva og frem til Laksraet i 2017.

Les også: Trenger mer til asfalt

Begrunnelsen er at broen som Statens Vegvesen skal bygge må ferdigstilles FØR man kan søke om midler fra Fylkeskommunen. De ønsker ikke å ha to prosjekt gående parallelt. Hva er logikken i en slik beslutning?

I artikkelen i VOL sies det at det håpes at broen blir bygget i 2017 slik at det kan søkes om midler fra fylket til 2018 (siste etappe).

Det som IKKE sies er at søknadsfrist for trafikksikkerhetsmidler er 1.juni hvert år. Kravet for å kunne søke er at forrige etappe (i dette tilfellet - broen) må være ferdigstilt! Med mindre det dispenseres fra søknadsfristen forteller enkel hoderegning at det tidligst kan søkes om midler til siste byggetrinn med søknadsfrist 1.juni 2018. Avgjørelsene om innvilgelse av disse midlene tas så sent på året (oktober/november) at byggestart er tidligst påfølgende år (praksis sensommer/høst) Det vil si at siste etappe tidligst vil bli startet på høsten 2019. Og det er FORUTSATT at broen blir bygget og ferdigstilt i løpet av 2017.

Jeg blir sint, matt og satt ut av at et slikt firkantet, ufornuftig, usedvanlig trått og tungrodd byråkratisk system skal forårsake at ferdigstillelsen av et VIKTIG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK skal bli utsatt med MINST 2 år.

Det oppleves utrolig frustrerende at Trafikksikkerhetsutvalget, som tar avgjørelsene vedrørende disse søknadene utviser mangel på fleksibilitet og ikke vurderer det som viktig å få fullført gangveien så raskt som mulig. En frustrasjon som deles av mange her i Sørvåg.

Det er ingen tvil om at dette er et prosjekt alle er inneforstått med skal fullføres. Noe annet er utenkelig.

Dette avslaget medfører en særdeles unødvendig tidsforlengelse av en trafikkfarlig skolevei. Og derfor er det usedvanlig ufornuftig og meningsløst at det ikke nå bevilges penger til siste etappe, slik at det kan jobbes parallelt med broen over Storelva og siste etappe, og bli FERDIGSTILT i 2017. Siste etappe er som sagt snaue 5-600 meter.

At det grunnet et firkantet og meningsløst byråkrati, med krav til ferdigstillelse, tidspunktet på søknadsfrister og tidspunkt for godkjenning av søknader, er mulig å bruke over 6 år på en strekning på totalt 1,8 km...... med sykkel- og gangvei??? Forstå det den som kan.

Hvis noen spør meg hva jeg ønsker meg for året som kommer, er svaret enkelt.

At de ansvarlige for tildeling av disse midlene tar i bruk sunt bondevett, foretar fornuftige og meningsfulle vurderinger som fører til en revurdering av søknaden og en rask og handlekraftig beslutning som resulterer i byggestart av siste byggetrinn nå i 2017!

Det er fullt mulig å bevilge penger NÅ! Det er snakk om sunn fornuft og vilje. Det er snakk om barnas sikkerhet!

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.