annonse

Ikke lenger norsk-eid

SAS
SAS: Flyselskapet er ikke lengre eid av den norske stat. (Foto: Mareno Leonhardsen)

  • Redaktør

Etter å ha fått mandat til nedsalget fra Stortinget valgte Næringsdepartementet i forrige måned å selge statens aksjer i flyselskapet SAS. De 9,88 prosentene av aksjene i selskapet ble solgt for en samlet sum på 597 millioner kroner, og nyheten ble kunngjort av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

At næringsministeren selv ønsker å slå politisk mynt på saken, skyldes at salget er helt i tråd med Høyres næringspolitikk. I Høyre er direkte statlig eierskap ikke sett på som en mulighet til å styre selskaper direkte – i tråd med samfunnets og selskapets beste, men derimot en uting som bremser selskapets evne til å styre etter reine bedriftsøkonomiske kriterier.

Vi tror neppe staten kunne ha utøvd særlig sterk styring i viktige beslutninger i SAS med sine 9,88 prosent. Men vi ser at sterkt statlig eierskap i mange tilfeller kan bidra til at det tas beslutninger i tråd med samfunnets beste – og som kanskje ikke på kort sikt ses på som de beste for selskapet.

Det er også et faktum at både den svenske og den danske staten fortsatt har eierandeler i flyselskapet som ble opprettet i kjølvatnet av andre verdenskrig, da de tre nasjonale flyselskapene i Norge, Sverige og Danmark slo seg sammen. Selskapet har gjennom alle disse mer enn 70 årene hatt de tre statene som eiere – inntil Norge nå selger seg ut.

Man kan med rette stille spørsmål ved hvorfor den norske stat nå fant det riktig å selge seg ut av selskapet. Normalt når man selger aksjer er det behovet for å frigjøre kontanter til andre formål som er hovedpoenget, medmindre man anser at det ikke lenger er mulig å tjene penger på fortsatt eierskap. Men de 597 millioner kronene salget innbrakte har Norge liten nytte av. Landet har mer penger enn det kan bruke – penger som i dag puttes inn på Statens pensjonsfond Utland, ofte omtalt som oljefondet.

I stedet synes det som ei beslutning som er motivert av to forhold – at man ikke ønsker å bruke eierskapet til å påvirke beslutninger i selskapet, og at man av den grunn ikke ser det hensiktsmessig å fortsette å eie aksjer. I tillegg ønsker nok regjeringa å markere at den mener alvor når den sier den er for privatisering.

At den svenske og danske stat fortsatt ser seg tjent med å være eier viser at de folkevalgte i disse landene vurderer dette annerledes. Dersom danskene og svenskene er villige til å bruke sin makt i selskapet, vil vi kunne se at jobber og funksjoner i enda større grad flyttes ut av Norge. Og i verste fall vil vi kunne oppleve et svekket norsk kompetansemiljø i SAS – og dermed også en svekkelse av norsk luftfartskompetanse.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse