annonse

Kommentar | En tankevekker for demokratiet

: Hjalmar Martinussen. (Foto: )

ØKSNES I saken der Øksnes kommune omgikk loven om offentlig anskaffelse ved leasing av en Mitsubishi Outlander, bekreftet kontrollutvalget i Øksnes i møte sist mandag, grove brudd på anskaffelsesreglene.

  • SYNSPUNKT

Kommentar: Hjalmar Martinussen, redaktør i Øksnesavisa

Øksnesavisa tok opp saken på tips først i oktober i fjor, og mente at avisa hadde helt klare beviser for at ledelsen i Øksnes kommune handlet i strid med regelverket.

K-sekretariatet har gjennomgått saken og slår fast mangler ved dokumentasjonen av anskaffelsen, og at det ikke er ført anskaffelsesprotokoll er et klart brudd på paragraf 10-5 i forskrift om offentlige anskaffelser.

Ordføreren feilinformert

I og med at ordfører Karianne B. Bråthen ble feilinformert av rådmann Elise Gustavsen og teknisk sjef Janne Kankaala i Øksnes kommune, ble saken videre feilinformert overfor kommunestyret den 30. oktober 2018. Ordføreren kunne nok satt seg bedre inn i saken på egen hånd, før hun serverte «sannhet med graverende modifikasjoner» til kommunestyret.

Ordføreren opplyste da til kommunestyret at det var mangler på føring av anskaffelsesprotokoll, men at ingenting tydet på at administrasjonen hadde omgått anskaffelseslovens krav til konkurranse. Blant flere graverende mangler knyttet opp mot leasingen av Mitsubishi-en, viste det seg at det også manglet konkurransegrunnlag, kravspesifikasjoner og skriftlig meddelse i etterkant med begrunnelse. Noe forskriften sier at man skal ha.

Så på henvendelsen som tilfeldig

De tre bilforhandlerne på Sortland som ble kontaktet av driftssjef i Øksnes kommune, Kristian Haugen, så på henvendelsen som et generelt pristilbud på leasing, med noen enkle forutsetninger.

– Vi ga derfor et uforbindtlig prisoverslag basert på dette, med bilens standardutstyr, kampanjepris for automat og kommunal rabatt, fortalte Steinar Stephansen i Sortland Auto til ØA.

Øksnesavisa fikk også tilsendt forespørselen fra driftsleder Kristian Haugen, og tilbudene fra de tre bilforhandlerne som ble kontaktet. Ikke noe av det ØA så, kunne føye seg under offentlig anskaffelse.

Tok saken til kontrollutvalget

Jørn Martinussen (V) anmodet 7. november kontrollutvalget, om å gå inn i leasingsaken for å bringe klarhet i hvorvidt Øksnes kommune brøt loven om offentlig anskaffelse ved leasing av den kommunale nyanskaffelsen.

Jørn Martinussen spurte den gangen ordføreren om Øksnes kommune hadde omgått loven om offentlig anskaffelse, og fikk til svar blant annet at ingen ting tydet på at administrasjonen hadde omgått anskaffelseslovens krav til konkurranse.

Dette til tross for at det ikke bare var mangler på føring av anskaffelsesprotokoll. Det manglet også både brev med konkurransegrunnlag der kravspesifikasjoner skal fremgå, eller skriftlig meddelelse med begrunnelse i etterkant. Dette etter opplysninger ØA hadde fått fra kommunalsjef Janne Kankaala.

Hastesak

Hvorfor hastet det slik for ledelsen i Øksnes kommune med å få kjøpt inn outlanderen? Dersom kvalifiseringskravet var at bilen måtte leveres uten ventetid var lovlig, og det er korrekt at Auto 3000 var eneste leverandør som oppfylte kravet, mener K-sekretariatet at de to øvrige tilbudene skulle vært avvist.

En ting er at sekretariatet stiller seg tvilende til om dette er et lovlig kvalifikasjonskrav, men det er jo også spesielt at man stiller et slikt krav uten å kunne begrunne hvorfor dette var så viktig.

– Det ble bare vurdert sånn, var Janne Kankaalas svar til ØA.

Spiren til korrupsjon

Øksnes kommune har ved flere anledninger opp gjennom årene vist dårlig skjønn i deler av den offentlige forvaltningen. Vi kan nevne Øksnes Boligstiftelse, i enkelte politiske verv, og tilfeller som leasingsaken. Nevnte saker rammer demokratiet, og blir i mange tilfeller til spiren til korrupsjon.

Etter at Øksnes Boligstiftelse ble satt under lupen av Øksnesavisa og et nyvalgt styre, havnet hele saken etter mye fram og tilbake hos Stiftelsestilsynet. Tilsynet påpeker i sin rapport et stort antall mangler og feil i tidligere drift, noe lokalavisen har publisert over flere år. Nå skal daglig leder i Øksnes Boligstiftelse foredra på en nasjonal konferanse, om hvordan man har løst utfordringene man har stått overfor de siste årene.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse