annonse

Laksen trenger tog, ikke vei

1452870967864.jpg
Therese Idström (Foto: (Innsendt))

  • Therese Idström

Samferdselsministeren er i Tromsø på Sjømat Norges årsmøte. Nyhetsbildet preges av at stor vekst i næringen, også økende risiko for godstrafikken. Storstilt oppgradering av nordnorske veier er ministerens løsning. Det er på tide å tenke større. Det foregår en enorm økning i sjømateksporten og vi burde møte det økende behovet for godstransport på en miljøvennlig måte. Å frakte godset på veg har størst klimagassutslipp, og vi vet at utslippene fra transportsektoren må reduseres kraftig framover.

Det er også godstrafikken som står for nesten all slitasjen på vegene. Å møte økninger av godstrafikk med stadig opprusting av vegene er ikke en framtidsretta løsning. Godstrafikken må over på skinner, for en mer klimavennlig transport, for å avlaste vegene, og for å bedre trafikksikkerheten.

.png  

Hvis Nord-Norge kobles på det norske jernbanenettet, vil det også gjøre transporten raskere, og vi kan frakte våre fantastiske fiskeprodukter raskere ut i Europa. Behovet for jernbane i Nord-Norge er ikke utredet skikkelig på 24 år. Da den ble utredet i 2010 tok de ikke økninger i sjømateksport med i beregningen. Gi de neste generasjonene bærekraftige bein å stå på. Da må fremtidsnæringer som fiskerinæringa spille på lag med naturen og klimautfordringer.