annonse

Bladet Vesterålen mener | Å vite hva man stemmer for

Sortland ungdomsskole
Sortland ungdomsskole: Sortland ungdomsskole er i tillegg til Holmstad skole den eneste i dagens skolestruktur som Høyre vil beholde. (Foto: Svein Henry Wedding)

Det er og vil være riktig å avklare standpunktet – gjerne tidlig – slik Høyre prisverdig har gjort. Det gjør at innbyggerne i kommunen får anledning til å drøfte forslaget, si sin mening og ikke minst til å komme med reaksjoner på forslagene.

  • Leder

Denne uka kunngjorde Sortland Høyre sitt standpunkt i debatten rundt fremtidig skolestruktur i Sortland. Høyre ønsker å sentralisere skolen ved å legge ned samtlige skoler unntatt Sortland ungdomsskole og Holmstad skole. For å erstatte de nedlagte skolene foreslår partiet å bygge nye skoler på Sortland og Strand. I tillegg til nye skolebygninger, ønsker partiet å bygge to nye idrettshaller og en ny svømmehall.

Etter planen skal fremtidig skolestruktur behandles politisk i formannskap og kommunestyre i juni, men så langt er det bare Høyre som har gjort klart partiets standpunkt. De andre partiene har ikke bestemt seg ennå.

Fremtidig skolestruktur i Sortland er ei av de viktigste politiske sakene politikerne i Sortland skal behandle på lang tid. Da er det ikke mer enn rett og rimelig at partienes standpunkt blir tydelig avklart – enten avgjørelsen skal tas endelig før eller etter valget til høsten.

Det er og vil være riktig å avklare standpunktet – gjerne tidlig – slik Høyre prisverdig har gjort. Det gjør at innbyggerne i kommunen får anledning til å drøfte forslaget, si sin mening og ikke minst til å komme med reaksjoner på forslagene.

Sortland kommune står foran store økonomiske utfordringer. Ei sentralisering som den Høyre legger opp til, vil ifølge skolestrukturutredninga koste 600 millioner kroner i nye bygg, og da er ikke idrettsanleggene tatt med. Mye av bygningsmassen som kommunen rår over er aldrende, og det vil uansett bli behov for store oppgraderinger dersom flere av dagens skolebygninger skal brukes i framtida.

Samtidig opplever Sortland som så mange andre kommuner rundt om i landet at det er problematisk å få tak i nok kvalifisert personell til skolene. Skolestrukturdebatten handler ikke bare om nye bygninger, men om et godt utdanningstilbud. Nedslitte og utdaterte bygninger som ikke lengre står til oppgaven er ikke noe å lokke nyutdannede lærere med nye læremetoder til kommunen med. På den annen side – med store lån kan det bli lite midler igjen til skoledrift og lærerlønninger.

Samtidig som Sortland kommune må ta en avgjørelse om skolestruktur, er det andre investeringer som står i kø. Behovet for mer kapasitet på idrettshaller og svømmehaller vil påføre kommunen store kostnader, og det samme gjelder dersom kommunens veinett skal rustes opp eller vedlikeholdes skikkelig.

De øvrige politikerne i Sortland bør følge Høyres eksempel, og gjøre sitt standpunkt i skolestruktursaka klart før valget. Så kan valgkampen handle om å snakke fram fordelene ved eget forslag. Da er sannsynligheten for at kommunen får en skolestruktur innbyggerne ønsker, mye større.

annonse