annonse

Bladet Vesterålen mener | En liten kreps, et stort skritt

Raudåte.
Raudåte.: calanus). (Foto: Morten Berg-Hansen)

Fabrikken som nå blir bygd er et stort skritt for bedriften, for Sortland og Vesterålen, og for en utvidet utnyttelse av verdiene i havet, skriver Bladet Vesterålen i dagens lederartikkel.

  • Bladet Vesterålen

Calanus AS har vedtatt å bygge sitt første fullskala industrielle anlegg for bioraffinering av raudåte på Finneset i Sortland, der Holmøy-konsernet fra før har sitt hovedkontor.

For Calanus AS vil den nye fabrikken være et stort skritt mot industriell utnyttelse av det lille krepsdyret som befinner seg langt ned i næringskjeden i havet og er svært rikt på viktige næringsstoffer med god virkning på helsa. Man er overbevist om at markedet er til stede, og man har klart å skaffe både egenkapital og nødvendig lånefinansiering til investeringene på 170 millioner kroner. Selskapet har lagt ned tid og ressurser over lang tid både i å utvikle kunnskap om høsting, produktutvikling og marked.

En viktig nøkkel til at satsingen nå skjer, er at Nærings- og fiskeridepartementet i mars vedtok å åpne for kommersiell høsting av raudåte. I år kan det høstes 254.000 tonn av det lille dyret. Den beslutningen har vært omdiskutert. Raudåte er betegnet som startfôret for alt liv i havet, og flere organisasjoner har hevdet at avgjørelsen om å tillate høsting var utilstrekkelig og mangelfullt.

Det er svært viktig å forholde seg til føre var-prinsippet når man tillater kommersiell utnyttelse av en art som utgjør livsgrunnlaget i store deler av økosystemet. Et overfiske på raudåte vil kunne tenkes å få dramatiske følger både for fisk, sjøfugl og kval. Samtidig må man også handtere risikoen for uønsket bifangst av blant annet fiskeegg og yngel når man skal drive fangst med så finmaskede poser som kreves ved høsting av raudåte.

Det kan være fornuftig å høste arter som finnes i store mengder langt ned i næringskjeden, og dersom man veit med sikkerhet at det skjer på bærekraftig vis, vil det gi gevinst på mange plan. Calanus selv er selvsagt blant aktørene som har sterk interesse av bærekraftig høsting.

Fabrikken som nå blir bygd er et stort skritt for bedriften, for Sortland og Vesterålen, og for en utvidet utnyttelse av verdiene i havet, forutsatt at regjeringa ikke har forregnet seg da tillatelsen til høsting ble gitt.

Det stilles store forventninger til hva som kan skapes av ressurser vi ikke tidligere har utnyttet. Mange tror at såkalte biomarine ressurser kan bidra til å løse store globale utfordringer med bærekraftig matproduksjon, nye medisiner og ren energi, i tillegg til produkter som helsekost og kosmetikk. Fullskala produksjon av helsefremmende produkter fra raudåte er en milepæl for havlandet Norge.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse