annonse

Bladet Vesterålen mener | Etter byggfag-vedtaket

Vårin Pedersen (29) har arbeidet i samboerens rørleggerfirma og planlegger å bli rørlegger. Det betyr at hun søker seg til vg2 klima og energi etter året med byggfag på Melbu. Men akkurat nå trives hun godt med å pendle hit
Byggfag: Illustrasjonsfoto. (Foto: Tor Johannes Jensen)

Etter onsdagens vedtak om byggfag bør et samlet Vesterålen ønske både elever, skole og næring det aller beste.

  • Bladet Vesterålen

Onsdag vedtok Nordland fylkesting å flytte alt av byggfag fra Sortland videregående skole til Hadsel videregående skole på Melbu. Flyttingen inkluderer også vg2-klassen i Klima-, energi- og miljøteknikk.

Vedtaket skjedde mot råd fra næringa og fra alle ordførerne i regionen, bortsett fra ordføreren i Hadsel. Debatten har vært sterk og engasjert i forkant. Ikke minst har representanter for byggebransjen selv deltatt.

Det har ellers vært fremmet argumenter for begge syn, og det er all grunn til å regne med at Hadsel videregående skole også vil gi et tilbud både faglig og miljømessig. Men det store spørsmålet er hvilke konsekvenser vedtaket får for rekrutteringa til utdanningstilbudet og byggenæringa. Den største risikoen er ikke for Sortland videregående skole, men for byggebransjen i distriktet, som har behov for faglært arbeidskraft.

Før vedtaket ble gjort oppfordret fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap) til samling i Vesterålen. Hun ba om at alle parter slår ring om byggfag i Vesterålen og unngår å snakke ned det viktige utdanningstilbudet. Hun viste også til at hun under den offentlige debatten har sett og hørt argumenter hun betegnet som egnet til å spille på frykt og negativitet, med elevene som innsats.

Når vedtaket er fattet er det viktig å lytte til oppfordringen fra fylkesråden. Alle parter har all mulig grunn til å ønske byggfag-utdanninga det beste. Det gjelder både skolene selv, næringslivet og kommunene.

Det må innebære å bidra til god rekruttering. En rekke dyktige entreprenørbedrifter rundt i Vesterålen ønsker og trenger lokal, faglært arbeidskraft for å utvikle seg videre. Det behovet må det være et felles ansvar å hjelpe til å dekke, både ved å gjøre tilbudet kjent og vise mulighetene innenfor de aktuelle yrkene og byggenæringa. Samtidig må det sørges for gode kommunikasjonstilbud og fortsatt gode miljøtiltak for elever som velger å bo på hybel. Godt samarbeid mellom skole, opplæringskontor og næringsliv er viktig for at elever skal få lærlingplass.

Det er selvsagt positivt å se at det har vært god søkning til byggfag på Melbu foran dette skoleåret, at elevene gir uttrykk for å trives, og at fraværet er lavt. Så må man håpe det vil vedvare, slik at næringa får de lokale, dyktige fagarbeiderne den trenger i årene framover.

Etter onsdagens vedtak bør et samlet Vesterålen ønske både elever, skole og næring det aller beste, også om man opplever avgjørelsen som svært skuffende.

annonse