annonse

Bladet Vesterålen mener: Fullfør løpet

: Fra anlegget Holmen – Maurnes. (Begge (Foto: Tomas Rolland, Statens Vegvesen)

Nordland fylkeskommune bør ikke stoppe utbyggingen av fylkesvei 82 mellom Sortland og Andøy. Da får man lite igjen for pengene som er investert.

  • Bladet Vesterålen

Fylkesvei 82 har fått en viktig og god opprusting fra Holmen til Maurnes, med bredere vei og forsterkning, foruten gang- og sykkelvei. Det har gjort godt både for framkommelighet og trafikksikkerhet, enten man ferdes på fire eller to hjul, eller til fots.

Samtidig er det planer for opprusting av strekningen videre til Risøyhamn. Det er laget reguleringsplaner for alle de fem del-strekningene som står igjen, men det hjelper lite dersom det ikke skjer noe mer.

Fylkesrådet har ikke foreslått å sette av penger til å fortsette dette viktige prosjektet. Når fylkestinget møtes til uka, skal det ta stilling til et budsjettforslag som ikke bare mangler investeringsmidler til å fortsette der man slapp, men som også framstår som feilaktig og ikke oppdatert. Mens det framgår av forslaget til økonomiplan at det ennå mangler to reguleringsplaner på strekningen, er faktum at de ble vedtatt i Andøy kommunestyre for et halvt år siden, slik arbeidsgruppa for veien påpeker i et innlegg i Bladet Vesterålen.

Der man tidligere snakket om å ta bit for bit, legger fylkesrådet opp til å kostnadsberegne hele strekningen som gjenstår fra Maurnes til Risøyhamn under ett. På den måten får man fram et voldsomt beløp, som lederen for fylkesrådet, Tomas Norvoll, anslår til rundt en halv milliard kroner. Det er en oppskrift på å gjøre oppgaven uoverkommelig. En investeringspost på rundt 500 millioner kroner vil neppe finne rom i Nordland fylkeskommunes økonomiplan i overskuelig framtid.

Tar man en etappe om gangen, vil man ha en annen fleksibilitet og også få rom til å gjøre andre investeringer parallellt.

Dersom man skal få full effekt av pengene som allerede er brukt mellom Holmen og Maurnes, nytter det ikke å stoppe her. Da har man fremdeles flaskehalser nok på den viktige transportåren mellom Andøya og riksvei 85. Derfor har fylket all grunn til å fullføre løpet og ikke stoppe lenge før man er halvveis.

Andøy er en omstillingskommune etter stortingsvedtaket om nedleggelse av flystasjonen, og fylkeskommunen bidrar i omstillingen. Det vil være naturlig at man tenker på tvers av sektorer i dette arbeidet, og ikke snevrer inn deltagelsen til bruk av rene omstillingsmidler.

Framtidas næringsvirksomhet som skal bære Andøy-samfunnet vil være avhengig av god infrastruktur og kommunikasjon, både for den tradisjonelle fiskerinæringas del, for planlagt landbasert oppdrett, og for andre varer og tjenester.

Da kommer vi ikke utenom betydningen av veiforbindelsen mellom Andøy og omverdenen.

annonse