annonse

Bladet Vesterålen mener | Hva gjør vi med energien?

Vindpark
Vindpark: Illustrasjon av Andmyran Vindpark (Foto: Illustrasjon)

  • Bladet Vesterålen

Oljeproduksjonen kan ikke fortsette som i dag. Epoken med store vannkraft-utbygginger i Norge ble erklært avsluttet av daværende statsminister Jens Stoltenberg i nyttårstalen 2000, og selv om seinere statsråder har sagt noe annet, er potensialet langt fra uendelig. Vindkraftutbygginger på land møter økende motstand, og til havs vil offshore vindkraft kjempe med fiskerinæringa om plass. Dessuten er strømmen fra vindmøller til havs veldig dyr. Atomkraft vil de færreste ha. Noen kommersiell suksess med thorium og fisjonskraft i stor skala har verden ennå ikke sett tegn til.

En kommentarartikkel i Nationen påpekte forleden at det er begrenset håp å sette til energieffektivisering. Selv om den enkelte husstanden bruker mindre strøm, blir det flere husstander. Selv om næringslivet bruker energien smartere, øker produksjonen og forbruket totalt. Selv om man forsøker å få mer strøm ut av eksisterende vannkraftverk, har 20 års arbeid med fornyelse gitt bare beskjedne resultater.

Det er viktig å leite videre etter nye energikilder, mer effektivt forbruk og mer effektiv produksjon. Samtidig kan det være nødvendig å være dystert realistiske i møte med framtida. Det ser ut til at det er grenser for teknologi-optimisme. Så langt kan det virke som vi har liten grunn å være veldig håpefulle om våre muligheter til å opprettholde dagens velstandsnivå, livsstil og produksjon hvis vi også samtidig skal nå klima-målene som samlede forskningsmiljøer sier at vi er avhengige av.

I tilfelle vil det kunne berøre måten den enkelte av oss lever på i dagliglivet, dersom utslippene av klimagasser skal begrenses slik FNs klimapanel har sagt at vi må. Vi må med andre ord regne med å betale en personlig pris for å overlate en levelig klode til nye generasjoner.

Dersom vi ikke kan få både i pose og sekk, kan det bety at vi som samfunn blir stilt overfor ubehagelige valg – som må gjøres i nær framtid. Det vil være et stort spørsmål om hvordan enkeltvelgere, politikere og andre beslutningstagere, inkludert forbrukere og næringsliv – vil være i stand til å ta avgjørelser på vegne av framtida. Prøver vi å kjøpe tid med håpefulle visjoner om lønnsom vindkraft til havs, ufarlig atomkraft og energiøkonomisering uten å legge om kursen, er det vel så sannsynlig at vi styrer rett på grunn.

annonse