annonse

Bladet Vesterålen mener | Kommentarfelt på godt og vondt

Debatt om samiske saker
Debatt om samiske saker: Nordlys har stengt kommentarfeltene i saker som berører samiske saker. (Foto: Faksimile fra Nordnorsk debatt)

Den som skremmer andre fra å delta i debatten gjennom utskjelling, sjikane og personangrep, tar i praksis ytringsfriheten fra mennesker som ikke vil eller orker å ta del i gjørmebadet, skriver Bladet Vesterålen i dagens lederartikkel.

  • Bladet Vesterålen

Avisa Nordlys har midlertidig valgt å stenge sine kommentarfelt knyttet til innhold om samiske saker. Mange har ifølge redaktør Skjalg Fjellheim reagerert på retningen kommentarfeltene har tatt, med dominans av antisamiske holdninger. Redaktøren viser til at meninger over tid er i økende grad blir møtt med personangrep i stedet for saklige argumenter. I en artikkel tilføyer han også at det gjentas påstander som virker støtende og trakasserende for både enkeltpersoner og samer som folkegruppe. Redaktøren slår videre fast at formen i deler av kommentarfeltene kan virke ekskluderende. I stedet for en fri og frisk debatt, holder lesere seg unna og velger stillhet i frykt for å bli utsatt for personangrep selv.

Da nettavisene åpnet kommentarfelt under artiklene sine, var mange redaktører både glade og stolte over å få demokratisere det offentlige ordskiftet på denne måten. Folk skulle enkelt og med lav terskel få muligheten til å bidra med meninger, tilleggsopplysninger og tanker som kunne berike alle. Idealet var at vi alle kunne bli mer opplyst, klokere og forstå hverandre bedre med muligheten til å ytre oss på en enkel og direkte måte.

Man skal ikke si at forhåpningene ble knust, for det er kommet mye god debatt gjennom kommentarfeltene i mange aviser. Mange lesere har bidratt positivt, diskutert saklig, og kommet med supplerende informasjon. Men baksida har vært altfor tydelig, og ikke minst i saker som på ulike måter er knyttet til identitetsspørsmål. Personangrep, utskjelling av meningsmotstandere, sjikane og trakassering skjemmer kommentarfelt på en måte som åpenbart har skremt folk fra å delta og bidra. Det skjer mens mange av disse aktørene gjerne skyver ytringsfriheten foran seg.

Den som skremmer andre fra å delta i debatten gjennom utskjelling, sjikane og personangrep, tar i praksis ytringsfriheten fra mennesker som ikke vil eller orker å ta del i gjørmebadet. Det er en misbruk av ytringsfriheten en avisredaktør ikke på noen måte er forpliktet til å akseptere.

Avisas kommentarfelt ligger under redaktørens ansvar, og selv om man gjerne ønsker stor takhøyde, står man også fritt til å nekte å godta innhold på sin plattform. Det er ikke en begrensning av bøllenes ytringsfrihet, men snarere en beskyttelse av andres.

Det er beklagelig at Nordlys har sett seg nødt til å gå til det skritt å inntil videre stenge kommentarfeltet under artikler som omhander samiske spørsmål. Andre aviser har gitt helt opp å ha kommentarfelt. Bladet Vesterålen er velsignet med en leserskare som i stor grad holder seg innenfor våre krav til debattskikk. Derfor har kommentarfeltene våre til dags dato vært handterlige.

Det er å håpe at varskoet fra Nordlys vil få virkning, for lesernes kommentarer har alle muligheter til å bli en berikelse for alle, dersom de kan preges av saklighet og gjensidig respekt – også når man er uenige.

annonse