annonse

Bladet Vesterålen mener | Mer enn luft og kjærlighet

Slåtta_innbjør.JPG
Illustrasjonsfoto. (Foto: Tor Johannes Jensen)

Flere punkt i jordbruksavtalen går rett inn i drifta til bønder i Vesterålen.

  • Bladet Vesterålen

Bondeorganisasjonene kan glede seg over å ha fått tatt igjen en liten bit av inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper gjennom årets jordbruksavtale, for første gang siden Erna Solberg ble statsminister. Da det ble enighet mellom dem og staten dagen før 17. mai, innebar det ei total ramme på 1,24 milliarder kroner. Det er mye penger, men de kaster også mye av seg.

For jordbruket i vårt distrikt innebærer oppgjøret flere interessante endringer. Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget fikk gjennomslag for at det skal stimuleres til mer beite i utmarka. Det blir økte satser for sau og åpning for investeringsstøtte til produksjon av sau og lam igjen etter flere tunge år for denne delen av næringa. For et distrikt med stor tyngde på småfé, kan det være svært viktig. Her er mange som har satset tungt på sau og har kjent prisfallet de siste årene på kroppen. Utmarksbeitet og utnyttelsen av de store ressursene i fjellet er et varemerke for jordbruket i vårt distrikt. Det har også stor betydning for å bevare kulturlandskapet og for å ta vare på det biologiske mangfoldet.

Tilskuddet til små og mellomstore melkebruk blir forsterket, til tross for at melkeproduksjonen etter avtalen skal skaleres ned. Her i distriktet er det nettopp de små og mellomstore melkebrukene som dominerer. Det er til gjengjeld høy kvalitet på melka som leveres herfra. Det må man forutsette at bransjen nå vil belønne gjennom jordbruksavtalen. Samtidig må man ha i mente at det de siste årene har vært omfordelt store summer fra nettopp de små og mellomstore til de største aktørene, etter noen år der det ikke har vært øvre begrensninger på husdyrtilskuddet. Det er dette som nå i noen grad kan bli rettet opp.

Dessuten innebærer oppgjøret i år at det øremerkes beitearealer for kortnebbgås og kvitkinngås. Det betyr også mye for bønder i Vesterålen, som berøres ekstra sterkt av gåsas beiting i spirende gras om våren.

Selv om det er langt igjen til bonden har ei inntekt som er konkurransedyktig med de fleste andre yrker, ser det ut til at årets jordbruksoppgjør er et steg i riktig retning, og at mange bønder i Vesterålen kan få mer igjen enn bare luft og kjærlighet for å drive gården.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse