annonse

Bladet Vesterålen mener | Når de ansvarlige kaster kortene

: Ambulanse. (Illustrasjonsfoto) (Foto: Svein Rist)

Gjentatte ganger har Bladet Vesterålen hentet inn kommentar fra Nordlandssykehuset, som peker på at beregninger viser at antallet samtidighetskonflikter, sett opp mot antall utrykninger, ikke er så stort. Dette er rett nok, men ikke noe godt argument all den tid akutt syke mennesker venter på at ambulansen skal nå fram.

  • Leder

I forrige uke kunne man i Bladet Vesterålen lese om hvordan det gikk da bøfjerding Jan Fredriksens far fikk et illebefinnende under konfirmansjonsgudstjenesten forrige helg. Da ambulansen i Bø var opptatt med et oppdrag, og ambulansene i nabokommunene Sortland og Øksnes heller ikke var tilgjengelig, fikk de pårørende beskjed om at ambulanse først kunne være på stedet etter 75 minutter.

Dette er nok en såkalt samtidighetskonflikt, da flere pågående hendelser fører til at ambulansen i området er opptatt. Man må forvente at ambulansen kan være opptatt, men da skal den nest nærmeste tilkalles. Siden Sortland mistet sin ambulanse nummer to, er situasjonen dessverre blitt slik at ambulansen på Sortland stort sett er opptatt, og siden Sortland ligger som nabokommune til alle de andre kommunene, har dette ført til flere samtidighetskonflikter.

Gjentatte ganger har Bladet Vesterålen hentet inn kommentar fra Nordlandssykehuset, som peker på at beregninger viser at antallet samtidighetskonflikter, sett opp mot antall utrykninger, ikke er så stort. Dette er rett nok, men ikke noe godt argument all den tid akutt syke mennesker venter på at ambulansen skal nå fram.

Jan Fredriksen som selv måtte fungere som sykebilsjåfør for faren, sier til Bladet Vesterålen at han ikke forventet noe godt svar fra Nordlandssykehuset, og spørsmålet ble derfor rettet mot helse og omsorgsminister, som avsto fra å svare.

I tilfellet med Jan Fredriksens far, endte det godt, men det kunne endt mye verre. Takket være innsatsen til de nærmeste pårørende, en sykepleier som var tilstede i kirka og de ansatte på Bøheimen, ble den gamle mannen tatt vare på til ambulansen kom etter over en time.

Når de ansvarlige velger å bruke tall og statistikk som unnskyldning for at tilbudet ikke fungerer, eller at de som i Bent Høies tilfelle, velger å ikke uttale seg, er det godt å se at andre tar ansvar der det offentlige svikter. Takket være frivillig innsats, hjelpsomt personell på Bøheimen og ikke minst ei forståelsesfull menighet og en prest som tok pause mens den gamle mannen fikk hjelp, gikk det bra denne gangen også. Det har så langt ikke gått liv som følge av de mange samtidighetskonfliktene, men all den tid Sortland er avspist med én operativ ambulanse, er det bare et spørsmål om tid før det første dødsfallet inntreffer mens man venter på ambulanse.

Idag legges revidert statsbudsjett fram, og blant lekkasjene vet vi at en bomstasjon på kystriksveien, like ved Saltstraumen, skal legges ned ved at regjeringa løser inn det gjenstående kravet på 65 millioner kroner. I 2015 ble nedleggelsen av en ambulanse på Sortland beregnet til å spare Nordlandssykehuset for 8,5 millioner kroner.

annonse