annonse

Bladet Vesterålen mener | Presset på journalistikken

Ny postlov: Regjeringas forslag til ny postlov vil sette nyhetsformidling, offentlig debatt og god journalistikk under enda sterkere press i mange lokalsamfunn. (Foto: Hilde Jørgensen)

Forslaget til ny postlov vil øke presset på avisene og på muligheten til å drive god journalistikk, skriver Bladet Vesterålen i dagens lederartikkel.

  • Bladet Vesterålen

Det er anslått at 200.000 avislesere vil miste sitt daglige avistilbud hvis regjeringas forslag til ny postlov skulle bli vedtatt. Den foreslår at posten skal ut til kundene 2,5 dager i uka – altså to dager den ene uka og tre den neste. Lovendringen vil tre i kraft 1. juli 2020 hvis den blir vedtatt som forutsatt av regjeringa.

Det vil blant annet ramme aviser som er avhengige av distribusjon til postkasser land og strand rundt. Dagsaviser på papir vil gå en svært usikker og vanskelig situasjon i møte. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har lovet en overgangsordning med avisombæring tirsdager, torsdager og lørdager i tre år. Det er ikke en erstatning for lesere som har tegnet abonnement på en dagsavis. For aviser med fem eller seks utgivelser i uka er det ikke en erstatning for dagens postombæring. Fasiten er at kunder utenfor tettbygde strøk der distribusjonsfirma kan sørge for at leserne får sine daglige nyheter på papir, vil få gårsdagens avis flere dager i uka, dersom de ikke kan gå til en postboks.

Flere aviser risikerer med dette å miste tusenvis av abonnenter som følge av politisk vedtatte rammevilkår. Posten leverer rundt 15 prosent av landets aviser i dag, eller over 170.000 eksemplarer.

Det synes som samferdselsministeren forutsetter at tre års overgangsordning skal være den tida som trengs til å fullføre et digitalt skifte i mediebransjen. Det har skjedd store endringer i abonnementsmassen hos mange aviser, med langvarig fall i papirabonnement og etter hvert økning i digitale abonnement. Likevel er den daglige papirutgaven fremdeles selve bærebjelken for de fleste, både i antall abonnement og i annonseinntekter. Dersom den rammes av et politisk skifte, vil enkelte risikere dramatisk endrede økonomiske forutsetninger.

Det er ikke en måte å bidra til lokaldemokrati og levende debatt på. Lokalavisenes oppgave som bindeledd, vaktbikkje og demokratisk institusjon er under press fra før, etter år med digitalisering og sosiale medier. Redaktørstyrt, grundig nyhetsformidling og samfunnsdebatt kan ikke erstattes av Facebook. Forslaget til ny postlov vil øke presset på avisene og på muligheten til å drive god journalistikk.

Presset på avisene, journalistikken – og demokratiet – blir økt av endringene regjeringa nå legger opp til. Er det virkelig det man ønsker?

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse