annonse

Bladet Vesterålen mener | Takk for besøket, nå venter oppfølgingen

Gule vester
Gule vester: Statsminister Erna Solberg ble ikke møtt av demonstranter i gule vester da hun kom til Andøya. Derimot iførte hun seg gul vest selv da hun ble vist rundt på byggeplassen til Andøya Space Center. (Foto: Tor Johannes Jensen)

Det er viktig at statsminister Erna Solberg kommer med raske avklaringer etter studieturen til Andøya denne uka.

  • Bladet Vesterålen

Statsminister Erna Solberg (H) har vært på studietur til Andøya. Da hun tirsdag besøkte Andøya Space Center, Samskap og bedrifter i Andenes havn gjorde hun det klart at hun ikke hadde noe med seg, verken endrede politiske vedtak, bevilgninger eller andre tiltak som har vært etterspurt av kommunen. Som det er blitt påpekt av flere er det rundt 900 dager siden Stortinget bestemte å legge ned Andøya flystasjon og flytte basen for maritime overvåkningsfly til Evenes.

Når statsministeren sier til Bladet Vesterålen at forutsetningene for å styre de maritime overvåkningsflyene fra Evenes ikke er endret siden vedtaket i 2016, er det i beste fall en kontroversiell påstand. Det kan utdypes med en rekke punkt, blant annet disse: Det sikkerhetspolitiske bildet er, som Erna Solberg selv påpekte, endret fra 2016. Stortingets forutsetning om sanering og utrangering av Andøya flystasjon er endret. Kostnadsbildet ved etablering på Evenes er endret. Forutsetningen om de maritime overvåkningsflyenes behov for luftvern er endret. Slik sett er det objektivt gode grunner for å holde denne diskusjonen varm.

Likevel må man forholde seg til vedtaket som er gjort. Det vedtaket innebærer også statlige bidrag til omstilling. Det er ennå ikke kommet konkrete tiltak som sikrer ny virksomhet, men det er beskrevet betydelige muligheter: Dronesenter og satelittoppskytingsbase i Oksebåsen, pilotskole på flyplassen, vedlikeholdssenter for Widerøe på flyplassen, og forsering av havneutbygginga som vil trekke til seg nye båter og ny sjømatindustri. Felles for dem er at det er private eller lokale aktører som ser muligheter og vil bygge på dem – men at de trenger statlige bidrag i form av tilrettelegging eller kapital for å realiseres.

Derfor var det naturlig nok forventinger om at en statsminister på sitt første besøk i Andøy etter at Stortinget vedtok et jordskjelv for kommunen, skulle ha med seg noe. Slik var det ikke, men det var viktig nok at Erna Solberg kom likevel for å se, lytte, bli kjent og lære. Det kan gi viktige og gode forutsetninger for omstillinga videre.

Men det haster. Andøy kommune har mistet flere hundre innbyggere allerede før flystasjonen er faset ut. Nå gir statsministeren klare signaler om konkrete tiltak i løpet av i år.

Regjeringa har satt Andøya i denne situasjonen. Da er det meget viktig – som statsministeren selv sier – at det ikke skal stikkes kjepper i hjulene for sivil utvikling. Da må det forventes at regjeringa har laget god plass for Andøya når forslaget til revidert nasjonalbudsjett legges fram nå i mai.

Når statsministeren nå også har sagt tydelig at Andøya skal ha videre militær aktivitet, må hun konkretisere det – raskt.

annonse