annonse

Bladet Vesterålen mener | Tåler ikke flere utsettelser

Uklart
Uklart: Det framstår uklart hva framtida bringer for Andøya flystasjon. (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret)

To og et halvt år etter nedleggelsesvedtaket er det på høy tid at enten statsministeren eller forsvarsministeren konkretiserer hva som nå planlegges på Andøya.

  • Bladet Vesterålen

Hva bringer framtida for Andøy? Spørsmålet har mange andværinger stilt seg de seneste to og et halvt årene.

I forrige uke besøkte statsminister Erna Solberg (H) Andøy. Hun bidro ikke til å dempe usikkerheten. Statsministeren hadde ikke noe med seg til omstillingskommunen, men hun signaliserte at hun var der for å lære. Solberg presiserte at regjeringa vil spille på lag med Andøy fremover, og det er bra. Håpet om at det kommer midler til Andenes havn i revidert statsbudsjett i vår, samt at det kommer avklaringer hva gjelder satellittbase og dronesenter i løpet av året, lever dermed fortsatt.

Når det gjelder Andøya flystasjon, valgte Erna Solberg overraskende å lette på sløret. Der Forsvarsdepartementet har vært fullstendig tause, valgte statsministeren å opplyse at Nato skal trene og operere mer fra Norge i framtida. Hun bekreftet at Andøya vil ha en funksjon i dette.

Solberg slo videre fast at det skal være betydelig militær aktivitet på Andøya også i framtida. Ikke med dagens hovedbase for overvåkingsflyene, men i form av et alliert øvingsområde. Hva som konkret ligger i dette, sa ikke Solberg noe om.

Tilbake satt andværingene med enda flere spørsmål, og enda færre svar, enn før statsministerens besøk. I langtidsproposisjonen til Forsvaret står det svart på hvitt at Andøya flystasjon skal utrangeres – hvilket i praksis betyr at Forsvaret ikke skal ha utgifter til drift der i framtida. Næringslivet skulle få muligheten til å overta arealene, for å skape nye arbeidsplasser som erstatning for de som forsvinner. Nå ser vi tydelig konturene av at det ikke vil skje. Tvert imot går det mot at så å si alt av arealer båndlegges. Vi vet bare ikke til hva.

To og et halvt år etter nedleggelsesvedtaket er det på høy tid at enten statsministeren eller forsvarsministeren konkretiserer hva som nå planlegges på Andøya. Etter gjentatte utsettelser er det også på høy tid at regjeringa holder løftet sitt – og legger fram planverket for alliert mottak for Stortinget og offentligheten. Det er lovet at dette skal komme nå i vår. Det må regjeringa levere på. Forsvaret, næringslivet og innbyggerne i Andøy tåler ikke flere utsettelser.

I Andøy hevdet statsministeren at forutsetningene for den kontroversielle flyttinga av overvåkingsflyene ikke har endret seg i det hele tatt siden 2016. Om den påstanden virkelig står seg, og at statsministeren har belegg for å uttale noe slikt, er det grunn til å stille spørsmål ved.

annonse