annonse

Bladet Vesterålen mener | Verdifullt avfall og den verdifulle Fiskøya

Øya
Øya: Panoramautsikt over Fiskøya – en perle i Tjeldsundet. (Foto: Lars Einar Bergh)

Så lenge det ikke er gjort et formelt vedtak i kommunestyret om å stoppe reguleringsarbeidet for Fiskøya, er det likevel naturlig at Lødingen havn forholder seg til vedtaket som så langt er gjeldende.

  • Bladet Vesterålen

Energiproduksjon fra avfall kan bli en ny virksomhet på Fiskøya i Lødingen. Det kommunale foretaket Lødingen havn har utredet mulighetene for et nytt havnedistrikt på Fiskøya på oppdrag fra kommunestyret. Resultatet er et konsept der ny teknologi kan brukes til å produsere energi i form av gass, som eksempelvis kan brukes til å drive fergene på Vestfjorden. Systemet skal kunne baseres på organisk avfall, inkludert plast, kloakk og annet. Ifølge erfaringene med et testanlegg i Tyrkia kan fire tonn avfall i timen komme ut som varme, gass, og biokull, uten utslipp av CO2. Arbeidet med det nye konseptet har pågått siden det kom til tegnebrettet i 2010. Og norsk-eide Scandi Energy AS, som står bak, oppgir å ha solgt de tre første systemene i fjor, med levering i år.

Statens eget foretak for omlegging av energibruk, Enova, har funnet prosjektet i Lødingen interessant nok til å støtte videre arbeid med planene, om et anlegg, som kan bli det første i Norge.

Ny teknologi kan gi nye muligheter for den som er offensiv og har fulgt med i timen. Lokalt ser man muligheter for nye arbeidsplasser med grønt fortegn, samtidig som samfunnet kan spares for kostbar og transportkrevende avfallshandtering.

Prosjektet er spennende, samtidig som det alltid er knyttet risiko til hvordan ny teknologi fungerer når den skal settes i ordinær drift – både om det rent praktisk innfrir, og om det vil være kommersielt lønnsomt. Dersom det innfrir, ser det ut til å kunne være et gullegg basert på avfallshandtering, energiproduksjon og næringsutvikling.

Fiskøyas framtid er uavklart. Entusiasmen fra fastboende og eiere av fritidseiendommer er ikke til å ta og føle på, og heller ikke fra oppdrettsselskapet som har virksomhet i nærområdet. Fra fylkesmannen i Nordland er det kommet en innsigelse mot regulering. Partier som representerer flertallet i kommunestyret har gitt klare signaler om at Fiskøya likevel ikke er aktuell for et nytt havnedistrikt.

Så lenge det ikke er gjort et formelt vedtak i kommunestyret om å stoppe reguleringsarbeidet, er det likevel naturlig at Lødingen havn forholder seg til vedtaket som så langt er gjeldende. Det betyr at man arbeider videre med saka, inntil man får en stopp-beskjed fra organet som ga startordren.

Idéen synes uansett så god at spørsmålet om Fiskøya ikke burde komme i veien for planene om anlegget. Det går ikke klart fram at beliggenheten på Fiskøya er ei forutsetning for å komme i mål, dersom det finnes et areal på hundre dekar i tilknytning til ei mulig havn et annet sted. Da kan det være fornuftig å se på en plan B med samarbeidspartnerne for å være sikker på at planene ikke går opp i røyk.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse