annonse

Ei lissepasning til regjeringa

Spennende
Spennende: Det er spennende at to norske selskaper, som på hver sin kant har lyktes på verdensmarkedet, nå går sammen, mener Bladet Vesterålen. (Foto: Innsendt)

«Regjeringa har på fotballspråket fått ei lissepasning, og har ballen på åpent mål. Klink den i krysset, da vel».

  • Bladet Vesterålen

Andøya Space Center og Sundt Air-gruppen skal samarbeide om å utvikle kapasiteter på overvåking av store hav- og kystområder med fly og store droner. Det ble offentliggjort i ei pressemelding fra selskapene tirsdag.

Sundt Air har i over sju år levert flytjenester til en rekke aktører innafor overvåking av kyst- og havområder i Norge. Blant annet til Kystvakten og Kystverket. Selskapet har også kontrakt med det danske Forsvaret om overvåkning av danske havområder. Andøya Space Center har på sin side lang erfaring med avanserte operasjoner av større ubemannede luftfartøy. Selskapet er utstyrt med avanserte sensorsystemer, og har ekspertise for operasjoner med droner langt fra base og i svært krevende miljø, også i arktiske strøk. Selskapet har dessuten et tilgjengelig testområde med cirka 25.000 kvadratkilometer luftrom.

Andøya Space Center og Sundt Air har satt seg et klart mål, og de nye samarbeidspartnerne legger ikke lista lavt. Målet er å skape et verdensledende testmiljø for avanserte dronesystemer på Andøya. Det er spennende at to norske selskaper, som på hver sin kant har lyktes på verdensmarkedet, nå går sammen. Og så er det gledelig at det skjer i Vesterålen – på Andøya.

Samarbeidet kan også være starten på noe mye større. Det synes åpenbart at dette styrker Andøyas sjanser for å kunne bli valgt ut som en lokasjon for et nasjonalt dronesenter, noe den nasjonale dronelinja som skal opprettes ved Andøy videregående skole også bidrar til. Andøy kommune har i tillegg søkt Utenriksdepartementet om ti millioner kroner til et prosjekt som kan resultere i etablering av et overvåkingssenter på Andøya.

Løfter vi blikket litt, er det kjent at Sundt Air også skal vurdere etablering av en teknisk base på Andøya. Det er også kjent at Widerøe Technical Services ønsker å etablere base for flyvedlikehold innafor dagens flystasjonsgjerde – og at det foreligger planer for en pilotskole på Andenes. Vi snakker med andre ord om mange mulige kompetansearbeidsplasser, som kan resultere i ei omstilling det vil snakkes om i mange år.

Regjeringa har fortsatt ikke konkludert hva gjelder frigjøring av arealer ved Andøya flystasjon. Samarbeidet mellom Sundt Air og Andøya Space Center er et nytt bevis på at staten ved konkrete avklaringer og politiske vedtak kan bidra til at det skapes mange nye arbeidsplasser i Andøy – innafor framtidsrettede næringer der etterspørselen er stor, både nasjonalt og internasjonalt.

Det er store arealer tilgjengelig der Andøya flystasjon i dag er lokalisert. Nye prosjekter bør fint kunne realiseres, også i kombinasjon med Forsvarets framtidige aktivitet – enten det blir beredskaps- eller forsterkningsbase, eller videre drift av hovedbase for maritime patruljefly (MPA).

Regjeringa har på fotballspråket fått ei lissepasning, og har ballen på åpent mål. Klink den i krysset, da vel.

annonse