annonse

Et politi som fungerer

Politiaksjon.jpg
Ressurser: Det må ikke bare være mer politi i gatene, men også ressurser til å få sakene fram i rettssystemet. (Foto: Inger Merete Elven)

Det handler ikke bare om å ha flere politifolk i gatene og ute i patruljebilene, men også om å ha ressurser til å få saker videre inn til rettssystemet.

  • Bladet Vesterålen

Det kan se ut som politiet har en bemanningssituasjon som truer folks rettssikkerhet og tillit til systemet. NRK har gjennom flere dager beskrevet et nedslående bilde av situasjonen i etaten etter politireformen. Her listes det opp alvorlig underbemanning blant politijuristene, grove saker som blir liggende så mye som et år, og endog blir liggende etter at de er ferdig etterforsket. I Øst politidistrikt var ikke én av 150 voldtektssaker behandlet innen fristen på 130 dager, ifølge en rapport fra statsadvokatembetet i Oslo. Man forteller også om ansatte som arbeider seg syke.

Lederen for fagforeningen Politijuristene, Sverre Bromander, beskriver det overfor NRK som krise, ikke minst fordi mange opplever en kaotisk arbeidshverdag som får mange erfarne politijurister til å slutte. Det er ikke isolert til enkelte politidistrikt, men gjelder ifølge forbundet alle politidistriktene.

Mennesker som er involvert i alvorlige kriminalsaker skal og må oppleve at de blir tatt på alvor, og at samfunnet tar tak i det som har skjedd.

Mennesker som er involvert i alvorlige kriminalsaker skal og må oppleve at de blir tatt på alvor, og at samfunnet tar tak i det som har skjedd. Naturligvis gjelder det ofre og fornærmede, men også mulige gjerningspersoner som har behov for avklaring. Dersom man må se kriminalsaker bli liggende uberørt og uavklart i lang tid, er det svært uheldig også for samfunnet rundt.

Politireformen skulle gi et politi som var mer framoverlent og hadde økt kapasitet til å hanskes med lovbrudd. Det handler ikke bare om å ha flere politifolk i gatene og ute i patruljebilene, men også om å ha ressurser til å få saker videre inn til rettssystemet. Så langt kan det snarere virke som denne delen av arbeidet er kastet ut i et kaos.

Her kommer politijuristene lett i klemma, fordi de blir en flaskehals i systemet. Men dette handler om å sørge for forsvarlig og tilstrekkelig bemanning til å løse oppgavene. Dersom man har så dramatisk mangel på personell at folk forlater politiet fordi de ikke orker presset, er etaten i en situasjon som kan se ut til å bli en ond sirkel. Da må det være en overordnet oppgave å gripe inn og bryte den negative utviklingen.

Vi må ha et politi som fungerer.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse