annonse

Forskjell på folk

På gulvet
På gulvet: Det viktige er ressursene der pasientene er. (Foto: Tone M. Sørensen)

Pasienter skal ha likeverdig tilbud uansett hvor de bor i landet. Noe annet kan det ikke være snakk om.

  • Bladet Vesterålen

Selv om norske helsetjenester gir stadig bedre behandling til pasientene, er det store forskjeller på hva slags helsetjenester folk faktisk får. Det handler både om sted og om ulike tjenesteområder, konstaterer helsedirektør Bjørn Guldvog, ifølge NTB. Ulikhetene er store både innenfor omfanget på tjenestene, ventetider, behandlingspraksis og hvordan ressursene utnyttes. For eksempel er det store variasjoner omkring i landet for hvor stor andel av hoftebrudd som blir operert innenfor anbefalt tid. Ventetida her kan være avgjørende for liv og helse i ettertid.

Hvis pasientene skal få bedre tilbud, må forskjellene jevnes ut, slo han fast i sin årlige helsetale.

Et krav om likeverdige tjenester til pasienter over hele landet burde være som å sparke inn åpne dører. Slik er det dessverre ikke.

Det nærmer seg 20 år siden regionale helseforetak overtok sykehusene fra fylkeskommunene. Systemet må sies å ha fått tid til å gå seg til. I dag har man ikke klare svar på om det er modellen med helseforetak som skal få skylda for ulikhetene, selv om det finnes tildels sterke meninger om saka.

Det nærmer seg 20 år siden regionale helseforetak overtok sykehusene fra fylkeskommunene. Systemet må sies å ha fått tid til å gå seg til

Et mål må være å få klarlagt hvorfor pasientene får så ulike tjenester etter hvor i landet de bor. Organiseringa av landets sykehus er ikke noe man skal fikle med i utide, uten å vite hva man gjør. Derfor må det ligge ordentlig kunnskap til grunn for framtidas endringer.

Noe handler selvsagt om avstander og befolkningstetthet. Det er vanskelig å ha velfungerende og fullverdige sykehus i områder med få pasienter, fordi det skal være grunnlag i befolkninga for beredskap av leger og annet personell som kreves. Samtidig er det ikke sagt at det er umulig å få til. Man har tidligere hatt noen politiske flørter med tanken på å sette nedre grenser for hvor få mennesker det kan være i opptaksområdet til et fullverdig sykehus, men i dag synes tanken på slike absolutte grenser å være mindre aktuell.

Dersom pasientene i hele landet skal være likeverdige i helsevesenet, så man unngår en form for inndeling i A-pasienter og B-pasienter etter bosted, må det være rimelig nærhet til sykehus over alt, og der avstandene er størst, må ambulanseberedskapen være desto mer forsterket. Det må ligge til grunn enten sykehusene skal drives av regionale helseforetak, regioner eller av et sykehusdirektorat i framtida. Det forutsetter også at både politikere og byråkrater forstår at det er forskjell på hva det koster å drive sykehus i ulike deler av Norge.

annonse