annonse

Gratulerer med båten!

Gunnar K
Dåpsfest: «Gunnar K» ble tatt imot med stor festivitas i Myre havn lørdag. (Foto: Trond K. Johansen)

Øksnes har i dag en posisjon i næringa som de fleste andre kan se langt etter.

  • Leder

Lørdag ble det som må sies å være det nye flaggskipet i kystfiskeflåten i Øksnes døpt med stor festivitas i Myre havn. Den nye «Gunnar K» er med sine nesten 39 meters lengde ikke det folk flest vil tenke på som en kystfiskebåt, men rederiet har i flere år vært i forkant med å definere kystfiskefartøy på en ny måte.

Kristoffersen Fiskebåt har spilt en viktig rolle i utviklingen av dagens fiskerinæring gjennom faglig og politisk arbeid – og gjennom utviklingen av egne båter og oppbygging av kvotegrunnlag. Man har gått utenom tradisjoner og utnyttet mulighetene i ei ny tid for fiskerinæringa. I dag sitter man med rettigheter som gir grunnlag for svært omfattende drift. Foruten torskekvote og strukturkvoter har man også kvote og flere strukturkvoter for norsk vårgytende sild, ringnotkonsesjoner for nordsjøsild og makrellfiske, og konsesjon for seinotfiske.

Kvotegrunnlaget har gitt rom for investeringer. Nye «Gunnar K» avløser en to meter kortere båt som var nybygd i 2000. Nå har man investert rundt 90 millioner kroner i det nye fartøyet, som er rigget for snurpe- og snurrevadfiske. Om bord er seks sjøvannstanker, der fem er laget for levendefisk. Totalt har nybåten lasterom på 420 kubikkmeter, og dessuten fabrikk for behandling av kvitfisk. Det er ikke mange båter i denne divisjonen langs kysten.

Kulturen, mentaliteten, arbeidsomheten og dyktigheten som har lagt grunnlaget for båten som ble døpt i Myre havn lørdag, har også bidratt til å gjøre Øksnes til en dominerende fiskerikommune i Vesterålen og Nordland

Med ei inntekt på over 36 millioner kroner i 2016 er rederiet en betydelig bedrift i Vesterålen, og man har også levert svært solide resultater over tid.

Kulturen, mentaliteten, arbeidsomheten og dyktigheten som har lagt grunnlaget for båten som ble døpt i Myre havn lørdag, har også bidratt til å gjøre Øksnes til en dominerende fiskerikommune i Vesterålen og Nordland. Her har man sikret lokale fiskerettigheter i ei tid der andre områder har sett kvotegrunnlaget forsvinne. Øksnes har i dag en posisjon i næringa som de fleste andre kan se langt etter.

Samtidig er fiskerettigheter og fartøyer i stadig bevegelse. Kvoter og båter selges stadig over kommunegrenser, og både fiskere og lokale myndigheter må ha trykket oppe for å bevare og utvikle næringa lokalt – og finansiere nye investeringer. I Øksnes har man lykkes, takket være initiativ, framsynthet og vilje til å utnytte dørene som er åpnet blant annet gjennom endringer i lovverk og reguleringer. Det er nye «Gunnar K» et framstående eksempel på.

Det var god grunn til å feire i Myre havn lørdag. Nå er velkomstfesten over, båten er endelig i drift, og fiskerne om bord har mye å ta igjen. «Gunnar K» skal tjene inn viktige inntekter for eierne og lokalsamfunnet.

Måtte hell og lykke følge «Gunnar K» på feltet! Gratulerer!

annonse