annonse

Må gripe muligheten

Andøya rakettskytefelt
Andøya rakettskytefelt: (Foto: Illustrasjonsbilde)

  • Bladet Vesterålen

Det har vært mye snakk om satellittbasen Andøya Space Center planlegger å etablere. Planen er å etablere en base for oppskyting av små satellitter, noe som vil gi mellom 200 og 300 arbeidsplasser. Trolig blir der mer på grunn av ringvirkningene en slik base vil få.

Man er nå i en fase hvor etableringa konsekvensutredes. Det gjelder både sikkerhet, miljø og belastning på befolkningen. Viser disse utredningene et positivt resultat, noe selskapet forventer, kan Andøya Space Center komme i gang i løpet av 2019.

Fredag var stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) på Andøya Space Center for å foreta den offisielle åpninga av Nordic Teacher Space Camp. Solberg deltok også i et møte med representanter fra Andøya Space Center og ordfører Jonni Solsvik (H). Der fikk han presentert et budskap om ikke er til å ta feil av.

Skal Andøya Space Center lykkes i å etablere satellittbasen, må staten som eier gjøre bedriften i stand til å gjennomføre prosjektet, i form av bevilgninger. I revidert nasjonalbudsjett ble det gitt et ansvarlig lån på 20 millioner kroner til det videre arbeidet med utredningen av satelittbasen. Det var en god start.

Hva som skjer videre er avgjørende. Tidsbruken likeså. For ordfører Solsvik har rett når han påpeker at det er nå det skjer. Bruken av småsatellitter og behovet for oppskytingskapasitet er stort. Flere nasjoner i Europa gjennomfører allerede tilsvarende utredninger som de som pågår på Andøya nå.

Det vi vet, er at Andøya er ett av få steder i Europa som egner seg til et slikt prosjekt. Samtidig har Norge bedre naturgitte forutsetninger enn de fleste andre europeiske land. Det er dessuten bygget opp verdifull kompetanse på Andøya gjennom mer enn 50 års romvirksomhet.

Spørsmålet regjeringa og Stortinget nå må svare på, er om Norge skal ta denne rollen, og forsterke sin posisjon som romnasjon. Hvis Norge ikke bestemmer seg for å gjennomføre dette, da vil andre nasjoner gjøre det.

Det vil være leit om en slik mulighet glipper. For Andøy kommunes framtid vil det i tillegg være alvorlig. Videreutvikling av virksomheten ved Andøya Space Center er svært viktig for at Andøy kommune skal lykkes med omstillinga etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

Ikke bare ryker flere hundre arbeidsplasser som følge av stortingsvedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. Ei forutsetning i vedtaket er at de ansatte som rammes skal følge de maritime overvåkingsflyene til Evenes. Et slikt utgangspunkt gjør omstillingsarbeidet meget krevende.

At Andøya Space Center i flere år har planlagt og jobbet med etablering av satellittbase er en gavepakke til kommunens omstillingsprosess, og til Stortinget som gjennom vedtak har forpliktet seg til å stille opp med ekstraordinær statlig innsats. Denne gavepakken må gripes – med begge hender.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse