annonse

Mer gods på bane

Jernbane
Jernbane: Ingen selvfølge nordpå. (Foto: Mareno Leonhardsen)

  • Bladet Vesterålen

NHO Logistikk og Transport frykter at mer gods kan bli flyttet fra jernbane til vei om ikke regjeringen gir mer i støtte til vedlikehold av jernbanene. I Nordland fraktes det idag store mengder gods på både Ofotbanen og Nordlandsbanen. Narvik er etter hvert blitt et knutepunkt for godstransport. Her kommer store deler av matvarene vi konsumerer i Nord-Norge og blir lastet over på bil. Til Narvik kommer også mange av vogntogene med fisk fra blant annet fiskeværene i Vesterålen. På Nordlandsbanen er både Fauske og Bodø store godsterminaler på enden av linja, og fra Bodø ble det i mange år kjørt ei godslinje på båt nordover til Alta, men denne ble lagt ned for noen år siden.

Ofotbanen ble tatt i bruk i 1902 og elektrifisert noen år senere, i 1922. Nordlandsbanen ble endelig åpnet i 1962, da togene kunne rulle inn på Bodø stasjon. Siden de to jernbanestrekningene ble åpnet er lite skjedd. Begge to følger i stor grad samme trasé som den dagen de åpnet. Noen krysningsspor er bygget for å tillate flere tog på banene samtidig, og regjeringen bevilger i årets statsbudsjett penger til å bygge enda et krysningsspor på Ofotbanen.

Selv om regjeringa satser på jernbanen gjennom midler til fornying og oppgradering av varslingssystemer, så vil det i liten grad gjøre noe med kapasiteten på banene, og vedlikeholdet er ifølge NHO på et minimumsnivå. Det er lenge siden brukerne av Ofotbanen lanserte idéen om dobbeltspor, fordi kapasiteten på linja inn til landet er sprengt.

Det har i mange år vært en idé å forlenge Nordlandsbanen slik at den kan kobles sammen med Ofotbanen og forlenges videre til Tromsø og Kirkenes. Tidligere kunne motstanderne av Nordnorgebanen vise til at konteinerlinja på sjøen tok unna godset, men nå er det kun veien som frakter gods fra Narvik og nordover.

Mandag la FNs klimapanel fram en rapport som viser at tida er knapp om man skal ha håp om å hindre temperaturøkning til 2 grader.

Det er ettertrykkelig bevist at jernbane er mer miljøvennlig enn lastebiler på vei. Om regjeringen ønsker å forsøke å nå klimamålene, så kan ei økt satsing på jernbanene i nord være et sted å begynne. Her er potensialet stort.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse