annonse

Møteplassen og kommunen

Møteplass
Møteplass: Lionshuset på Andenes (Foto: Fredrik Sørensen)

  • Leder

En viktig møteplass for eldre på Andenes står i fare for å forsvinne. Andøy kommune har sagt opp sin leieavtale med Lionsklubbene om Lionshuset på Andenes, der man disponerer lokalet i første etasje mot å betale strøm og andre driftskostnader. Her driver Andenes pensjonistforening og Forsvarets Seniorforbund i Andøy kafé flere ganger i uka, foruten å arrangere seniordans og hyggekvelder.

I februar neste år opphører avtalen. Det kan spare kommunen for 80.000 kroner årlig, men konsekvensen kan være at et populært tilbud til de eldre i kommunesenteret blir borte.

Det legges ned stor frivillig innsats i aktivitetshuset, men Andøy kommunes bidrag til driftskostnadene ligger i bunnen og gjør det hele mulig

Lionshuset – eller aktivitetshuset – på Andenes er et senter for et betydelig tilbud til heimeboende eldre – som er en voksende gruppe i befolkningen. Kommunen ønsker å stimulere til at flest mulig skal bo lengst mulig heime. Da er gode møteplasser med samlende og sosiale aktivitetstilbud viktige bidrag til trivsel, og fysisk og psykisk helse. Aktivitetene her får folk ut av huset, og kafédagene er svært godt besøkt, blant annet fordi man har et miljø som er mer tilrettelagt for aldersgruppa enn ordinære kaféer.

Det legges ned stor frivillig innsats i aktivitetshuset, men Andøy kommunes bidrag til driftskostnadene ligger i bunnen og gjør det hele mulig.

Det er forståelig og nødvendig at kommunen stadig ser på hvordan de kan forvalte offentlige penger best mulig. Andøy kommune forvalter årlig flere hundre millioner kroner og har de to siste årene hatt forsvarlige økonomiske resultater, med pluss i regnskapet. Det er viktig for å kunne bygge opp buffer til uforutsette hendelser og egenkapital til framtidige investeringer.

Samtidig må man ha flere tanker i hodet. Tilbudene man finner i aktivitetshuset er godt forebyggende arbeid, og det vil være relevant å vurdere både hva kommunen måtte brukt for å etablere noe tilsvarende i egen regi, og hvilke besparelser denne møteplassen betyr både for folkehelse og kommunens utgifter til helse og omsorg.

Fra de frivillige lagene og foreningene som skaper tilbud i huset, har man etterlyst initiativ til dialog fra kommunen, ut over fjorårets budsjettvedtak om å kutte kostnadene. Kommunen burde ikke utelukke muligheten for å gå inn i samtaler med eiere og brukere i Lionshuset, i stedet for bare å gjøre et vedtak som innebærer nedleggelse av en snart 30 år gammel suksess.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse