annonse

Penger, partier og åpenhet

Illustrasjon
Penger:

Det er bra å støtte politisk virksomhet. Men demokratiet trenger at det skjer i åpenhet.

  • Bladet Vesterålen

Partilovnemnda har gitt en advarsel til Nordland Fremskrittsparti for ikke å ha rapportert pengegaver fra fem selskap i Nordlaks-systemet i forbindelse med fjorårets stortingsvalg. Beløpene ligger hver for seg tett oppunder grensa for rapporteringspliktige gaver, på 10.000 kroner. Til sammen dreier det seg om oppunder 50.000 kroner.

Ifølge vedtaket fra partilovnemnda var gavene gitt under forutsetning om å holdes hemmelig.

Reglene for partigaver er laget for å skape åpenhet om mulige avhengighetsbånd mellom pengemakt og politikk. Utgangspunktet er at politiske standpunkt og beslutninger ikke skal påvirkes av takknemlighetsgjeld eller annen form for bindinger til enkeltaktører. Kapitalens makt over politikken skal begrenses.

Derfor er det svært viktig for et fungerende demokrati at offentligheten er kjent med forbindelser som kan tenkes å legge føringer på politiske beslutninger, slik som pengestøtte. Derfor har vi et offentlig register over partigaver, og altså ei partilovnemnd – som de fleste aldri har hørt om – men som likevel spiller en viktig rolle for å bidra til et transparent samfunn. Det virker også preventivt.

Det er ikke på noen måte ulovlig eller umoralsk å støtte et politisk parti. Tvert imot er engasjement av det gode, enten man holder appeller, står på stand, går på husbesøk – eller støtter dem som gjør det, uavhengig av kulør og plassering på aksen mellom høyre og venstre. Men det skal skje i åpenhet. Dette er noe man skal stå for.

I det øyeblikket beløp av en viss størrelse holdes unna offentligheten, inviterer det til spørsmål om motiver og hensikter, slik det har skjedd her. Ikke minst siden det hadde preg av et bevisst ønske om å omgå reglene for rapportering, gjennom å gi gaver rett under rapporteringsgrensa fra fem selskap med samme eier. Det er også grunn til å stille spørsmål ved Nordland Fremskrittspartis tolkning av reglene da man mente at støtten ikke var rapporteringspliktig. Hensikten med regelverket er så klar at det skal mye til for at ikke tanken skulle streife noen om at framgangsmåten kunne være i strid med lovens ånd.

Nordlaks-sjef Inge Berg har medgitt at måten det skjedde på var uheldig, men viser til at han i flere tilfeller har gitt gaver til lag og foreninger uten å ønske blest om det. Det er sympatisk å ikke skulle sole seg i glansen av sine veldedige handlinger, men når økonomiske bidrag går til aktører som i neste omgang kan legge premisser for næringsdrifta, må det være full åpenhet.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse