annonse

Raskere fram

: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp9 (Foto: )

Dale har selv kjørt hele strekninga fra Narvik og til Lofast-krysset, da han kom fra åpning av Hålogalandsbrua, og kjørte videre til Lofoten samme dag. Da har han fått sett hvorfor det sårt trenges en ny vei. Det er enorme mengder kjøretøy som hver dag kjører langs Tjeldsundet, både godstransport og persontransport.

  • Leder

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener det er gode muligheter for at Hålogalandsveien kommer til votering i Stortinget allerede til våren. Det vil bety at vesterålingene kan bruke en time mindre på reisen til Evenes og videre østover allerede i 2025.

Dale har selv kjørt hele strekninga fra Narvik og til Lofast-krysset, da han kom fra åpning av Hålogalandsbrua, og kjørte videre til Lofoten samme dag. Da har han fått sett hvorfor det sårt trenges en ny vei. Det er enorme mengder kjøretøy som hver dag kjører langs Tjeldsundet, både godstransport og persontransport.

Ministeren trekker fram at kortere reisetid mellom regionene åpner dører for et større arbeidsmarked og dermed åpner for større konkurransekraft. Innad i Vesterålen er det dagpendlere som hver dag bruker fra en halvtime til en drøy time for å komme seg på jobb. Det er ikke vanskelig å se for seg at bedre vei og kortere avstander vil åpne dører for mer utveksling av arbeidskraft mellom regionene. At næringslivet i Vesterålen, Lofoten, Sør-Troms og Ofoten vil komme tettere som følge av en bedre veiforbindelse, er heller ikke vanskelig å se for seg. Det finnes det mange eksempler på fra hele landet.

Gjennom sine uttalelser viser Jon Georg Dale at han har forstått behovet for en ny moderne vei fra Vesterålen og Lofoten mot Evenes. Han uttrykker seg på en slik måte at det er liten grunn til å frykte at det ikke blir slik han ser for seg. Det er store verdier som kjøres langs dagens vei, som i beste fall kan beskrives som en godt vedlikeholdt skogsvei enkelte steder. Hålogalandsbrua med tilhørende veianlegg på begge sider gjør også veien til Narvik og videre til riksgrensen tryggere og bedre, noe som vil få stor betydning for transporten av fisk ut av Vesterålen.

En skal heller ikke glemme at veien også vil få stor betydning for de som skal videre sørover. Hvor grensa går mellom Skarberget og Lødingen som utgangspunkt for videre ferd sørover langs E6 er ikke kjent, men at man er i området rundt Bjerkvika er ikke utenkelig, i tillegg til at hele Harstad-regionen får en tryggere ferd sørover. Avgreininga mot Lødingen vil nok bli mye brukt, slik også avgreininga mot Lofoten og Vesterålen vil bli.

Dale ser ikke for seg å gjøre endringer på vedtaket om å avvente ny kryssing av Tjeldsundet til etter Hålogalandsveien er ferdigstilt fram til Tjeldsundbrua. Det kan man få bange anelser av, og det er ikke urimelig å tenke seg at planene kan bli liggende i skuffa lenge etter Hålogalandsveien forhåpentlig står ferdig i 2025. Ny vei til tross, Tjeldsundbrua vil være en flaskehals på et ellers godt veianlegg, og prognosene viser at det i årene som kommer ikke vil bli mindre av vindkastene som får brua til å svaie.

Vesterålingene bør være tilfreds med at samferdselsminister Jon Georg Dale står ved planene om bygging av Hålogalandsveien. Så får vi sammen ta jobben med å overbevise ham og Stortinget om at veien må bygges helt ferdig.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse