annonse

Sjefen går utenom

Orion
Orion: Orion over Andenes fyr. (Foto: Idar Ovesen)

Temaet er ikke hvor synd det er på andværingene. Det er forsvarsevne og milliarder.

  • Redaktør

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttrykker forståelse for at nedleggelsen av Andøya flystasjon er utfordrende for lokalsamfunnet og enkeltpersoner. Det går fram av et sommerintervju med NRK der han får spørsmål om han forstår at folk opplever vedtaket som frustrerende. Det gjør han altså, men unnlater å forholde seg til annet enn at et lokalsamfunn ønsker å beholde arbeidsplasser.

Fra Andøys side har både ordfører og kommune, lokalsamfunn og protestaksjon vært bevisst på at saka har dimensjoner langt ut over at det er synd på Andøysamfunnet. Det har også preget deres fokus, som hele tida har vært tunge forsvarsfaglige, flyfaglige og økonomiske argument.

Denne argumentasjonen har over tid avdekket at de opprinnelige premissene for vedtaket om nedleggelse var svært svake. Det er så sin sak at NRK gjør det enkelt for forsvarssjefen å gå utenom det som er sakas kjerne, men det svaret Andøya, Vesterålen – og de som ellers er opptatt av et godt forsvar – ville fortjent, var et svar med langt mer innhold.

Med et understatement kan man peke på at forsvarssjefen er godt kjent med at hans eget premiss om å skifte ut de maritime overvåkningsflyene med ubemannede droner, forlengst er borte. Det skaper selvsagt store utfordringer ved bruken av en flystasjon Forsvaret selv la ned i sin tid, nettopp fordi den ikke holdt mål.

 Det er desto mer beklagelig at han får slippe unna

Man kunne pekt på at våre allierte ser ut til å ønske fortsatt bruk av fasilitetene og infrastrukturen som er bygd opp på Andøya. Eller man kunne pekt på at det angivelige behovet for å beskytte de maritime overvåkningsflyene med luftvern ikke er til stede. Dette er problemstillinger forsvarssjefen unnlater å berøre, forsåvidt forståelig nok. Det er desto mer beklagelig at han får slippe unna.

Selvsagt må en forsvarssjef være lojal mot politikerne som fatter vedtak, men det bør ikke være til hinder for at forsvarsfaglige vurderinger kommer fram i lyset.

Forsvarssjefen og sjefen for Forsvarets Operative Hovedkvarter har begge så seint som i vår gitt uttrykk for at man fortsatt kan ønske å ha Andøya i bakhånd som beredskapsbase, noe som i så fall vil bandlegge infrastruktur og arealer. Det er noe helt annet enn den utrangeringen som ble lagt til grunn i Langtidsplanen Stortinget vedtok i desember 2016.

Men nå velger han minste motstands vei og framstiller Andøya-saka som et spørsmål om lokalsamfunnet og arbeidsplassene. Det er å ikke ta Andøya – eller Forsvaret – på alvor.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse