annonse

Storfiskene

Skrei2
Skrei2: En romantisk skreifest er like rundt hjørnet i Øksnes. (Foto: Kristina Johnsen)

Når Økokrim hevder at det skjer store ulovligheter i fiskeri og oppdrett, burde man være i stand til å dokumentere konkrete saker.

  • Redaktør

Økokrim mener i sin trusselvurdering for 2018 at det skjer et betydelig antall lovbrudd i både norske fiskerier og oppdrettsnæringa. Årsaken er at det skal være mulig å gjøre store penger på å bryte grensene for kvoter og konsesjoner. Til Fiskeribladet sier avdelingsdirektør Petter Nordeng i Økokrim at man har inntrykk av utbredt kriminalitet i næringene. Bakgrunnen er mange tips både til Økokrim, politiet, Skatteetaten, Tollvesenet og fiskerimyndighetene. Samtidig kan ikke Økokrim vise til å ha avdekket mange konkrete slike saker.

Det går særlig rykter om juks under vinterfisket, der store mengder kommer på land i løpet av relativt kort tid. Samtidig mener Økokrim også at så mye som 45 prosent av fisken i Norge kan bli ulovlig dumpet på havet, og at aktører som fisker ulovlig i Norge, lander fangsten i andre land.

For oppdrettsnæringa framholder Økokrim at overproduksjon av fisk er en alvorlig trussel, og at produksjon som sprenger grensene, sjelden blir rapportert. Ulovlig vannforbruk i settefiskanlegg og unnlatelse av tiltak ved sykdom og alvorlig forekomst av lakselus, listes også opp.

Organisasjoner som Sjømat Norge og Norges Fiskarlag mener Økokrim mistenkeliggjør hele næringer gjennom trusselvurderingen. De viser også til at det kommer inn færre tips om ulovligheter, og at statistikk fra kontrollorganene selv viser en fallende utvikling for antall lovbrudd.

De manglende ressursene til kontroll kan være en del av årsaken til at man ikke klarer å avdekke mer. Likefullt er det et faktum at Økokrim har lite å vise til i form av saker som er avdekket.

Det er ikke tvil om at det er store penger i omløp i både fiskerier og akvakultur. I dag kan vi lese at det bare på et halvt år er eksportert sjømat for nesten 50 milliarder kroner i 2018. Store penger kan selvsagt lokke aktører til å øke profitten gjennom snarveier og lovbrudd, slik at motivasjonen kan være til stede. I fiskerinæringa er kontrollen også begrenset – mindre enn én prosent av landingene fra fiskebåter i Nordland i fjor ble kontrollert.

Store pengestrømmer og vurderinger av mulighetene for juks, tilsier at myndighetene får ressurser som setter dem i stand til å avdekke mulig kriminalitet både i fiskeri og havbruk. Vi skal i utgangspunktet ha et tillitsbasert system, men vi må også sørge for at kriminalitet ikke skal lønne seg. Det vil man nok være enig i også hos de store næringsorganisasjonene. Så langt er det likevel ikke avdekket mange og store ulovligheter i disse bransjene. Da har Økokrim lite handfast å vise til, og dermed må man finne en god balanse når man omtaler hele næringer i offentligheten. Det kan kanskje sammenlignes med sportsfiskernes historier i gode lag: Den største fisken er den man aldri fikk.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse