BLADET VESTERÅLEN MENER

Glatt som olje


BLADET VESTERÅLEN MENER

Den gode viljen

BLADET VESTERÅLEN MENER

La stillheten senke seg

BLADET VESTERÅLEN MENER

Tvilsom satsing

BLADET VESTERÅLEN MENER

Frivillighet og omsorg

BLADET VESTERÅLEN MENER

Taperens stemme

BLADET VESTERÅLEN MENER

Å ta vare på suksessen

Avstemninger

Avfall

Er du nøye med kildesorteringen av søppel?

Ja
Nei
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Sammenslåing

Er du positiv til at din kommune eventuelt blir slått sammen med én eller flere andre kommuner?

Nei
Ja
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Politidistrikter

Hvor mange politidistrikter bør det være i Nord-Norge

Ett
To
Tre
Som i dag - seks
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Ruskjøring

Det kjøres 140.000 turer i ruspåvirket tilstand hver dag i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Har du kjørt bil i ruspåvirket tilstand?

Ja
Nei
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

BLADET VESTERÅLEN MENER

Olje-blikk på Nord-Norge


BLADET VESTERÅLEN MENER

Et mørkt forvarsel

BLADET VESTERÅLEN MENER

Grip sjansen

BLADET VESTERÅLEN MENER

Stein til byrden

BLADET VESTERÅLEN MENER

Sukring av en bitter pille


BLADET VESTERÅLEN MENER

Hurtigruten på tur ut

BLADET VESTERÅLEN MENER

Krenkende forsvar

BLADET VESTERÅLEN MENER

Kommunenes forebyggende arbeid

BLADET VESTERÅLEN MENER

Skjebnetru

BLADET VESTERÅLEN MENER

Regjeringas helhetstenkning

BLADET VESTERÅLEN MENER

Tradisjon og nyskaping

BLADET VESTERÅLEN MENER

Langsiktigheten som forsvant


BLADET VESTERÅLEN MENER

Rådmennene og ytringsfriheten

BLADET VESTERÅLEN MENER

Hestehandel med visjoner