BLADET VESTERÅLEN MENER

Skjebnetru

BLADET VESTERÅLEN MENER

Regjeringas helhetstenkning


BLADET VESTERÅLEN MENER

Tradisjon og nyskaping

BLADET VESTERÅLEN MENER

Langsiktigheten som forsvant

BLADET VESTERÅLEN MENER

Rådmennene og ytringsfriheten

BLADET VESTERÅLEN MENER

Hestehandel med visjoner

BLADET VESTERÅLEN MENER

De viktige tiltaksplassene

BLADET VESTERÅLEN MENER

Rydder i gammelt tøv

Avstemninger

Sammenslåing

Er du positiv til at din kommune eventuelt blir slått sammen med én eller flere andre kommuner?

Nei
Ja
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Politidistrikter

Hvor mange politidistrikter bør det være i Nord-Norge

Ett
To
Tre
Som i dag - seks
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Ruskjøring

Det kjøres 140.000 turer i ruspåvirket tilstand hver dag i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Har du kjørt bil i ruspåvirket tilstand?

Ja
Nei
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

BLADET VESTERÅLEN MENER

Sminket sannhet


BLADET VESTERÅLEN MENER

Med livet som innsats

BLADET VESTERÅLEN MENER

Fergene og EU

BLADET VESTERÅLEN MENER

Bak fasaden


BLADET VESTERÅLEN MENER

Fengslende tåketale

BLADET VESTERÅLEN MENER

Forbrukerne taper uansett

BLADET VESTERÅLEN MENER

Akutt for folk flest

BLADET VESTERÅLEN MENER

Parkering på Sortland

BLADET VESTERÅLEN MENER

Ideologisk fartsblindhet

BLADET VESTERÅLEN MENER

Taler Roma midt imot

BLADET VESTERÅLEN MENER

Lødingen tar affære


BLADET VESTERÅLEN MENER

Sterk jazzfest

BLADET VESTERÅLEN MENER

Melbu må få klar beskjed