BLADET VESTERÅLEN MENER

Skottland takket nei

BLADET VESTERÅLEN MENER

Lamme-eventyr


BLADET VESTERÅLEN MENER

Panikk på dansegolvet

BLADET VESTERÅLEN MENER

Stordriftstrøbbel

BLADET VESTERÅLEN MENER

Likhet i spisefri

BLADET VESTERÅLEN MENER

Trivsel i skyttergravene

BLADET VESTERÅLEN MENER

Ingenting kommer av seg sjøl

BLADET VESTERÅLEN MENER

Fødsler på veien

Avstemninger

Rypejakt

Deltar du i rypejakta i høst?

Ja
Nei

Din stemme er registrert

Avsluttet

Antall stemmer: 528

Politidistrikter

Hvor mange politidistrikter bør det være i Nord-Norge

Ett
To
Tre
Som i dag - seks
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Antall stemmer: 570

Ruskjøring

Det kjøres 140.000 turer i ruspåvirket tilstand hver dag i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Har du kjørt bil i ruspåvirket tilstand?

Ja
Nei
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Antall stemmer: 1150

BLADET VESTERÅLEN MENER

Et solid byggverk


BLADET VESTERÅLEN MENER

Tid for å reparere

BLADET VESTERÅLEN MENER

Enkel alko-politikk

BLADET VESTERÅLEN MENER

Banker uten mot

BLADET VESTERÅLEN MENER

Tilsynelatende enighet


BLADET VESTERÅLEN MENER

Kommunene løser oppgavene

BLADET VESTERÅLEN MENER

Byråkratisk tyngdekraft

BLADET VESTERÅLEN MENER

Nyvinning på Hadselfjorden

BLADET VESTERÅLEN MENER

Lett løsning i vanskelig sak

BLADET VESTERÅLEN MENER

Ta ansvar

BLADET VESTERÅLEN MENER

Kuling i Kleiva

BLADET VESTERÅLEN MENER

Ressursrente og billig retorikk


BLADET VESTERÅLEN MENER

Sykehuset åpnet

BLADET VESTERÅLEN MENER

Svekker Mattilsynet