BLADET VESTERÅLEN MENER

Kraftlaget og arbeidsplassene

BLADET VESTERÅLEN MENER

Et skritt i rett retning


BLADET VESTERÅLEN MENER

En kirke i utakt

BLADET VESTERÅLEN MENER

Muligheter og handling

BLADET VESTERÅLEN MENER

Ny tid for Kystvakten

BLADET VESTERÅLEN MENER

Hode og hender

BLADET VESTERÅLEN MENER

Tannhelse må prioriteres

BLADET VESTERÅLEN MENER

Muligheten på Stokmarknes

Avstemninger

Verneplikten

Bør verneplikten omfatte alle - også jenter - slik H/Frp forslår i Sundvolden-erklæringen?

Ja
Nei
Bryr meg ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Antall stemmer: 928

Storkommune

Bør alle kommunene i Vesterålen slås sammen til én storkommune i løpet av de neste fire årene?

Nei
Ja
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Antall stemmer: 3736

Økonomi

Hvordan tror du din personlige økonomi vil utvikle seg de neste fire årene?

Blir bedre
Uforandret
Blir dårligere
Bryr meg ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Antall stemmer: 1135

BLADET VESTERÅLEN MENER

Engasjementet og demokratiet


BLADET VESTERÅLEN MENER

Et ufravikelig krav

BLADET VESTERÅLEN MENER

Nødnummer med forsinkelse

BLADET VESTERÅLEN MENER

Sortlands kulturvår

BLADET VESTERÅLEN MENER

Ute av klasserommet


BLADET VESTERÅLEN MENER

Konsekvent vandalisme

BLADET VESTERÅLEN MENER

Må lufte ut

BLADET VESTERÅLEN MENER

Oljekatastrofen er ikke over

BLADET VESTERÅLEN MENER

Fagarbeidere etterlyses

BLADET VESTERÅLEN MENER

Kulturbygging i Nyksund

BLADET VESTERÅLEN MENER

Fornøyd med hva?

BLADET VESTERÅLEN MENER

Politisk unnfallenhet


BLADET VESTERÅLEN MENR

Stygg satsing på nord

BLADET VESTERÅLEN MENER

Ingen skam å snu