BLADET VESTERÅLEN MENER

Lokal handlekraft

BLADET VESTERÅLEN MENER

Raus jul


BLADET VESTERÅLEN MENER

Annerledeskommunen

BLADET VESTERÅLEN MENER

Veivalg for kysten

BLADET VESTERÅLEN MENER

Premissene og konklusjonen

BLADET VESTERÅLEN MENER

En nasjonal prøvelse

BLADET VESTERÅLEN MENER

En pris som vil stå seg

BLADET VESTERÅLEN MENER

Den skadelige ulikheten

Avstemninger

Avfall

Er du nøye med kildesorteringen av søppel?

Ja
Nei
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Sammenslåing

Er du positiv til at din kommune eventuelt blir slått sammen med én eller flere andre kommuner?

Nei
Ja
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Politidistrikter

Hvor mange politidistrikter bør det være i Nord-Norge

Ett
To
Tre
Som i dag - seks
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

Ruskjøring

Det kjøres 140.000 turer i ruspåvirket tilstand hver dag i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Har du kjørt bil i ruspåvirket tilstand?

Ja
Nei
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet

BLADET VESTERÅLEN MENER

Tydelige skiller i Sortland


BLADET VESTERÅLEN MENER

Å lese havbunnen

BLADET VESTERÅLEN MENER

Stamper arvesølvet

BLADET VESTERÅLEN MENER

Samling i bånn

BLADET VESTERÅLEN MENER

Endelig for Risøyhamn


BLADET VESTERÅLEN MENER

Legger ned distriktene

BLADET VESTERÅLEN MENER

Tenk på et tall

BLADET VESTERÅLEN MENER

Tar de haka også?

BLADET VESTERÅLEN MENER

Klassisk på bygda

BLADET VESTERÅLEN MENER

Skyt melkekua

BLADET VESTERÅLEN MENER

Vill Vest i sykehusene

BLADET VESTERÅLEN MENER

Skulle ellers bare mangle


BLADET VESTERÅLEN MENER

Glatt som olje

BLADET VESTERÅLEN MENER

Den gode viljen