annonse

Forsvarsministeren: Andøya-beslutning ligger fast

: Frank Bakke-Jensen (Foto: )

Bruk av Andøya flyplass i en beredskapsrolle er ikke en endring av regjeringens politikk eller omgjøring av Stortingets vedtak om å legge ned Andøya flystasjon og å flytte driften av maritime overvåkingsfly til Evenes.

Bruk av sivil infrastruktur og tjenester i kriser og ved væpnet konflikt i Norge har lenge vært et sentralt prinsipp i det norske totalforsvaret og beredskapsplanlegging. Det sivil-militære samarbeid i slike situasjoner er fortsatt svært viktig og Forsvaret er avhengig av sivil støtte for å løse sin viktigste oppgave; å forsvare landet sammen med våre allierte. Betydningen av dette samarbeidet og bruken av sivil infrastruktur ble senest vist under øvelse Trident Juncture 2018.

Allierte forsterkninger er en forutsetning for forsvaret av Norge og må forberedes i fredstid. NATO er i gang med å rullere sitt planverk i så henseende. Forsvaret har derfor utarbeidet et oppdatert konsept for mottak av allierte forsterkninger i krise og krig. All infrastruktur, det være seg lufthavner, jernbaner, veier eller vanlige havner, kan om nødvendig måtte kunne benyttes i krise eller krig. I forsvarets konsept legges det særlig vekt på forsterkning av Nord-Norge hvor det er mest tidskritisk med luftstyrker. Både Andøya og Bodø er identifisert som mottaksområder for allierte fly. Samtidig er det steder der vi er i gang med store omstillingsprosjekter. Dette skaper et behov for bedre tilrettelegging mellom sivile og militære behov. Regjeringen legger derfor opp til at flyplasser skal ha en definert beredskapsrolle samtidig som utviklingen av de sivile næringsprosjektene får prioritet. Dette gir nødvendig forutsigbarhet i omstillingsarbeidet.

Konseptet som sådan søkes å være fleksibelt og innebærer i prinsippet at alle sivile flyplasser kan benyttes.

Luftforsvarets virksomhet til færre baser med økt beskyttelse er vektlagt. Betydningen av dette har ikke endret seg. Den teknologiske og sikkerhetspolitiske utviklingen har medført at behovet for å beskytte basene har økt og at varslingstidene er redusert. Vi samler derfor Luftforsvarets virksomhet med F-35 kampfly og maritime overvåkingsfly samt alliert flyvning i Nord-Norge til Evenes. Dette gir den mest effektive driften og beste beskyttelsen for Luftforsvaret.

Av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse