annonse

Legg plansakene til driftsutvalget

: Oddmund Enoksen. (Arkiv (Foto: Inger Merete Elven)

  • Oddmund Enoksen|Sortland SV

Fra januar og fram til oktober i år har formannskapet i Sortland – med 9 medlemmer - behandla 146 saker. 13 av disse har vært orienterings- eller drøftingssaker. De øvrige 133 sakene har vært saker hvor det har blitt fatta vedtak.

I samme periode har det andre politiske utvalget i Sortland – driftsutvalget med 13 medlemmer – hatt 20 saker til behandling. Disse fordeler seg slik: 1 drøftingssak, 5 orienteringssaker og 14 saker med vedtak. Av de 14 vedtakssakene, gjelder 8 saker innstillinger til formannskap/kommunestyre. De resterende 6 sakene hvor driftsutvalget har fatta endelige vedtak, omhandler følgende:

• Sluttrapport fra prosjektet Føre Var i Vesterålen ble tatt til orientering

• Godkjenning av vegnavn (2 saker)

• Etablering av brukerutvalg i helse og omsorg

• Økonomisk støtte til Vesterålsrock 2017

• Godkjenning av utvida lekeareal i Kleiva barnehage

I formannskapet har det vært ei vedvarende jamring fra fleire medlemmer. Om at saksmengden er for stor. At det er for liten tid til å sette seg inn i sakene.

I driftsutvalget har man i mangel av vedtakssaker fått møtedagene til å gå gjennom befaringer og ei endeløs rekke av orienteringer. For bak hver orienteringssak skjuler det seg orientering om mange ulike forhold.

Alle politikerne er enige om at det ikke er holdbart å fortsette på denne måten. Ingen er uenige i at driftsutvalget må få fleire reelle oppgaver og saker til behandling.

Men når det kommer til konkret handling, stopper det. Og årsaken er klar: Formannskapet nekter å gi fra seg saker av reell betydning og omfang til driftsutvalget.

Ei politisk arbeidsgruppe med representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre og Rødt har nylig fremma forslag til saker som kan overføres fra formannskapet til driftsutvalget. Forslaget vil knapt ha noen betydning hvis målet er å skape bedre balanse mellom formannskapet og driftsutvalget når det gjelder arbeidsbelastning og reelle vedtakssaker.

For hva skal man si til forslag om at driftsutvalget skal få velge kommunens representant i kirkelig fellesråd, gi uttalelse etter kulturminneloven og ha myndighet til å reise søksmål på vegne av allmenheten etter friluftsloven? – Det er omtrent like spenstig som det kommunalminister Jan Tore Sanner har klart å legge fram av nye og spennende oppgaver til nye og større kommuner.

Det er ett enkelt grep som vil monne om man virkelig vil skape bedre balanse mellom formannskapet og driftsutvalget. Og det er å overføre ansvaret for plansakene (saker etter plan- og bygningsloven) fra formannskapet til driftsutvalget.

En svært stor del av vedtakssakene i formannskapet er plansaker. Det er verken lovpålagt eller noen naturlov som tilsier at disse sakene må ligge i formannskapet. Det står kommunestyret heilt fritt legge plansakene til et anna utvalg enn formannskapet. At plansakene behandles i et eget planutvalg forskjellig fra formannskapet, er ei løsning som mange kommuner har valgt. Slik var det også tidligere i Sortland da vi hadde et teknisk utvalg med ansvar for disse sakene.

Da driftsutvalget i forrige uka behandla forslaget til ny politisk organisering, fremma jeg forslag om at plansakene skulle overføres fra formannskapet til driftsutvalget. Forslaget falt. Høyre og Frp stemte imot, og Arbeiderpartiet, Rødt og Senterpartiet var bare villig til å gi forslaget subsidiær støtte.

Formannskapet skal behandle saka i neste uke. Signalene så langt tyder på at ingen i formannskapet er villig til å gi fra seg plansakene til driftsutvalget. For fra Rødt til Frp synes medlemmene i formannskapet å ha fått det for seg at det bare er de som er kompetente til å behandle disse sakene. Ideen om formannskapet som et politisk overhus ser ut til å ha satt seg fast.

Istedet for å vise vilje til å gi fra seg myndighet, er det grunn til å anta at formannskapet vil bruke tida til å diskutere hvorvidt driftsutvalget skal fortsette som ett utvalg eller deles i to. Som om det spørsmålet har noen avgjørende betydning.

Når kommunestyret seinere skal behandle saka, er det å håpe på at det vises større politisk handlekraft og dristighet. For får ikke driftsutvalget oppgaver av reell betydning og omfang, er det bedre å legge ned heile utvalget enn å la det hangle videre.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse