annonse

Nedleggelse av Flesnes skole

Flesnes: Oppvekstsenteret (Foto: Hilde Jørgensen)

Noen må sette foten ned å si at nok er nok, det går jeg ut fra at kommunen nå har gjort.

  • Innlegg

Jeg har fulgt litt med på hva som er sagt og skrevet om nedleggelse av skolen på Flesnes. Det er enkelte ting som er meget påfallende i debatten, som jeg har lyst til å kommentere.

1. Skredfaren: Min generasjon har i hele vår skolegang hatt vår skolevei gjennom Pøyla. Våre barn har levd med det samme. Dette var da skredfaren var overhengende hver vinter. De siste 10-15 årene har det praktisk talt ikke vært skredfare i Pøyla, men i år har det igjen vært en vinter som det har vært skredfare i, hvor det har gått et skred. Det kan kanskje bli 20 år til en lignende vinter, det kan ingen vite, men at det har skjedd noe med klimaet, med mildere vintre og mindre snø, er noe alle som vil se, har mulighet til å observere.

Det som er påfallende, er at når skolebussen med elever skal gå andre veien, er det plutselig blitt en livsfarlig skolevei. En hver kan jo tenke sitt om dette argumentet.

2. Ledsagere på ferga: Hvis foreldre på Flesnes likevel er så bekymret for skredfaren at de vil foretrekke å la sine barn gå på skole på Borkenes, med lang bussreise og ferge, vil de kreve ledsagere for barna under fergeturen. Hvor overbeskyttende går det egentlig an å bli? Eller er det, som jeg heller har mistanke om, nok et argument for å få beholde skolen? Jeg vet andre steder der elever fra 1. klasse må reise med ferge til skolen, uten andre ledsagere enn eldre elever som reiser med samme ferge. Jeg har aldri hørt at dette skulle være noe problem.

3. Konsekvens av nedleggelse: Etter uttalelsene som kommer fra Flesnes, skulle en tro at en nedleggelse er på linje med verdens undergang. At lærerne synes det er trist når jobben deres forsvinner har jeg ingen problem med å forstå, men at det skulle være en katastrofe for bygda kan jeg ikke med min beste vilje forstå. Vi trenger ikke å gå lenger enn til Moelv for å finne eksempel på det motsatte. Da skolen der ble nedlagt for noen år siden, var vel noen lei seg for det, men når de så hvilket tilbud de fikk i Lødingen, ble alle godt fornøyd med resultatet. Tror ingen i dag vil ønske å få skolen tilbake. Etter at skolen ble nedlagt har det flyttet flere barnefamilier til den tidligere skolekretsen. Hva som skulle være annerledes på Flesnes kan jeg ikke fatte og begripe. Jeg tror at når den verste støyen har lagt seg, og ungene blir overført til Strand skole, som jeg tror de fleste vil se er den beste løsningen, vil både elever og foreldre bli godt fornøyde med dette.

Mitt anliggende er ikke å rakke ned på lærerne, de er sikkert godt kvalifisert og gjør helt sikkert en god jobb ut fra situasjonen de er satt i. Man må, som innbygger i Kvæfjord, likevel ha lov til å ha en mening om hvordan kommunens midler blir brukt. Noen må sette foten ned å si at nok er nok, det går jeg ut fra at kommunen nå har gjort. Håper bare at de ikke lar seg presse med dårlig skjulte trusler om blant annet kommunetilhørighet.

Man kunne si mye om de vikarierende argumentene som blir fremført, men det får holde i denne omgang.

Odd G. Nilssen

annonse