annonse

SYNSPUNKT | Angående kvikksølv i oljebransjen

Oljeplattform
Oljeplattform: Oljeplattforma Statfjord A. (Foto: KV Ålesund)
Tungmetaller fra norsk økonomisk aktivitet. (Kilde
Tungmetaller fra norsk økonomisk aktivitet. (Kilde: SSB) (Foto: )

  • LESERNES MENINGER

Egil Dragsund i Norsk Olje og Gass påstår at jeg kommer med noen «merkelige påstander» om utslippsmengder av kvikksølv fra oljeindustrien. Jeg skrev at Oljebransjen selv regner nå med at det genereres 600-1800 kg kvikksølv fra olje, gass og kondensat på norsk sokkel. Dette hadde jeg hentet fra rapporten «132– Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av kvikksølveksponering» (sitat s 7):

Omfang av kvikksølv i olje- og gassproduksjon i Norge antas å være vesentlig høyere enn hva som var beskrevet for bare få år siden. Norske miljømyndigheter estimerte rundt 10 kg pr år i 2010 basert på produsertvann (Klima og forurensningsdirektoratet, 2010), mens det i en britisk rapport estimeres at det i England genereres årlig mellom 270 og 750 kg kvikksølv ved raffinering av olje produsert på norsk sokkel (IKIMP, 2012). Siden eksporten til England av olje fra norsk sokkel i 2012 utgjorde ca 40 % av den totale produksjonen, kan det videre estimeres at det ble generert i størrelsesorden 600 – 1800 kg kvikksølv fra norsk sokkel i 2012.

Når du sier at oljeplattformene totalt slipper ut 7-9 kg kvikksølv hvert år, så stemmer ikke dette med tall fra Statistisk Sentralbyrå der utslippene varierer mellom 22 og 62 kg (se figur).

Det du nevner i innlegget ditt, 7-9 kg, er nok kun kvikksølvet fra produsert vann. SSB har med andre kvikksølvutslipp, f.eks. til luft fra gassturbiner.

I overnevnte rapport fra Norsk Olje og Gass, kommer det fram at det er store usikkerheter rundt hvor mye kvikksølv som akkumuleres om bord på plattformen og i avfall fra plattformen, og de kommer med anbefalinger om å gjøre målinger (sitat s 13):

Dette vil kunne gi svar på spørsmål som:

– Hvor omfattende er kvikksølvutfordringene for installasjonen? (HgInn)

– Vil kvikksølv akkumuleres på installasjonen? (Hginstallasjon = Hginn – Hgut)

– Hva er kvikksølvinnholdet i produktene? (Hgut, produkt)

Dersom det siden 2016 da rapporten ble skrevet er gjort noen slike målinger på noen plattformer, hadde det vært veldig interessant å fått innsyn i disse.

Roar Jørgensen,

Senja Lokallag,

Folkeaksjonen Lofoten, Vesterålen og Senja

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse