annonse

Synspunkt | – Bussrutetilbudet er en skam

Busstilbud
Busstilbud: (Foto: Arkivfoto)

  • Leserinnlegg

Det er en skam at bussrutetilbudene er helt elendige, og som igjen kan føre til nedleggelse av bussruter.

Bussruten på strekningen med rutenummer 18-846 (212) Sortland – Holmstad - Ytre Straumfjord er under lavmål og enhver kritikk. I forbindelse med skoleåret kjører bussen fem ganger i uken, det vil si mandag-tirsdag-onsdag-torsdag og fredag helt fram til Ytre Straumfjord. Etter at skoleåret er slutt kjører bussen to ganger i uken i skoleferien, det vil si mandag og fredag tur-retur Sortland - Sildpollen. Det har vært slik i de siste 20 årene.

Jeg og andre passasjerer som reiste med bussen på strekningen Sortland-Holmstad-Sildpollen i skoleferien var misfornøyde med at bussen kjørte til og fra Sortland bare to ganger i uken. Vi kom frem til at det var ingen vits i å reise med buss på denne strekningen.

Bussruten var lagt opp slik at folk heller valgte å reise med andre som kjørte med bil til og fra Sortland på grunn av dårlig rutetilbud på denne busstrekningen.

Avstanden mellom Ytre Straumfjord-Slottnes er cirka 3 kilometer, og det er ingen bussforbindelse mellom Ytre Straumfjord-Slottnes. Dette medfører at folk som bor i dette området ikke har noen muligheter til å reise med buss fra Grønning, Slottnes, og så videre til Sortland. Det er merkelig at Nordland fylkeskommune ikke har sett nærmere på denne saken slik at bussene kunne ha vært mer utnyttet på denne strekningen, og slik at folk som bor i dette området får bedre muligheter til å reise med buss. Den egentlige årsaken er at Nordland fylkeskommune konsekvent bruker samme bussruter i flere år uten endring på bussrutene. Bussrutene blir ikke lagt til rette for at folk som bor i slike områder som dette har muligheter til å reise med buss.

Nordland fylkeskommune har en ting å gjøre og det er å tenke nytt når det gjelder utarbeidelse av bussruter. Grunnen til det er at passasjerer som reiser med buss har et annet reisemønster i de siste årene enn det som har vært i de tidligere årene. Det er på tide at Nordland fylkeskommune utarbeider et nytt forslag til en ny bussrute i dette nevnte området.

Forslaget til en ny bussrute er at én buss dekker strekningene Melbu-Stokmarknes (Ytre), Stokmarknes-Slottnes, Slottnes-Ytre Straumfjord og Ytre Straumfjord-Holmstad-Sortland, og ikke tre busser som det gjøres nå.

En slik løsning vil føre til effektivisering og bedre utnyttelse av kapasiteten slik at driftsutgiftene og lønnsutgiftene blir lavere på disse strekningene. I tillegg kunne det også vært lagt til rette for at denne bussen kunne brukes også til skolekjøring i skoleåret.

Disse nevnte strekningene er på en gjennomfartsvei som har videre bussforbindelser med andre busser som kjører på blant annet fylkesvei 82 Sortland – Melbu om Sortlandsundet, fylkesvei 820 strekningen Sortland – Bø og fylkesvei 821 Sortland – Myre.

Det er merkelig at det ikke er innført en bussrute som dekker disse strekningene på denne gjennomfartsveien. Jeg kunne ha forstått det hvis det har vært en ende på denne veien, men det er det ikke i dette tilfellet. Dette bussruteforslaget er et bedre alternativ for å kunne utnytte og effektivisere kapasiteten når det gjelder busskjøring på denne aktuelle strekningen Sortland - Holmstad – Sildpollen – Slottnes – Skagen – Stokmarknes - Melbu.

Grunnen til at jeg kommer med et forslag til ny bussrute er at det medfører at flere vil reise med buss. I tillegg medfører det bedre kommunikasjon med andre busser. Det betyr også at det blir mindre antall busser og sjåfører som kjører på denne strekningen og at driftsutgifter til buss og lønninger til sjåfører blir reduserte.

Sjåførene på denne aktuelle strekningen får utnyttet kjøretidene sine bedre, og de får også kjøre helt fram til endestasjon uten å at bussruten ble stykket opp. De slipper å vente i lang tid mellom bussrutene som de har gjort hittil. Noe som sannsynligvis er en grunn til at sjåfører slutter å kjøre buss og begynner i en ny jobb når kjøreskiftet ikke blir lagt til rette på grunn av dårlig oppsett av bussruter.

I den foreslåtte nye bussruta er det bare to busser som kjører bussrutene i begge retningene. Det er ikke nødvendig med 6 busser som i dag på begge retningene strekningene Sortland - Melbu om Sortlandsundet og Sortland – Melbu via Eidsfjord og Yttersiden av Hadseløya.

Dette fører til at driftsutgiftene til buss og lønn til sjåførene blir reduserte, som igjen fører til et bedre resultat i årsregnskapet. Lønnsomheten blir bedre og det blir også frigjort midler som kan benyttes til for eksempel nye investeringer av busser og andre kjøretøy. Personer som har kjennskap til økonomi, regnskap og skatt ser ut i fra dette forslaget at det vil føre til bedre lønnsomhet og økonomisk forsvarlig for Nordland fylkeskommune.

Derfor er det grunn til at bussrutetilbudet opprettholdes under den forutsetningen at det kan reduseres eller slå sammen til et bedre bussrutetilbud. Jeg har reist med buss flere ganger i måneden til og fra Sildpollen og Sortland, og i tillegg har jeg reist på lengre distanser som for eksempel Sortland og Bodø. Jeg har kommet i kontakt med andre passasjerer som mener bussrutetilbudet ikke er bra i lokale områder og ellers omkring i Nordland, blant annet at det er et helt elendig tilbud for skyss videre til bestemmelsesstedet.

En effektivisering av bussruter kan være nok til at flere vil reise med buss og dermed kan det unngås at bussruter i verste fall kan bli nedlagte der det er størst behov for dem. Passasjerer som kommer med kritikk på bussrutetilbudet er et tegn på at det bør gjøres noe med bussrutene, slik at de som reiser med buss får bussrutetilbud i stedet for å måtte sitte på hos andre som kjører med bil.

Dette gjelder også der prisene på bussbillettene på de lokale strekningene kunne ha vært lavere enn det som er i dag. Billettprisene kunne ha vært satt med cirka en tredjedel, som kan være nok til en økning i antall passasjerer som reiser med buss. Et alternativ er å innføre et bussrutetilbud med lavere billettpriser i en begrenset periode på to år. Dette kan være en riktig løsning for å unngå at busser slutter å kjøre på de strekningene som medfører nedlagte bussruter.

Det stilles også spørsmål om følgende bussruter 18-832 (220) Stokmarknes – Skagen - Slottnes, 18-833 (223) Stokmarknes - Melbu (Ytre) og 18-846 (212) Sortland – Holmstad - Sildpollen om hvorfor disse bussrutene ikke er blitt effektivisert og bedre utnyttet enn det har vært til nå. Det er ikke grunnlag til å komme med bortforklaringer som at bussrutene har vært uforandret i mange år fram til nå og fortsatt skal være det. Hvis det ikke tas hensyn til klagene fra passasjerene som klager på bussrutene vil det medføre ytterligere kutt i kollektivtransporten i Nordland. Kutt i bussrutene må være basert på at det er en forutsetning at kuttene må være forsvarlige og samtidig føre til en bedre utnyttelse og effektivisering av kollektivtransporten. Kan det også tenkes at årsaken til dette være at ansatte i Nordland fylkeskommune ikke har kjennskap til lokalområdene der folk er helt avhengige av å reise med buss? Dersom det ikke kommer innspill og forslag fra passasjerer som reiser med buss kan Nordland fylkeskommune ikke vite om rutetilbudet er bra eller dårlig. Konsekvensene kan bli til at bussruter kan bli nedlagte uten at Nordland fylkeskommune har satt seg inn i årsaker til nedgangen i antall passasjerer som reiser med buss for så deretter å ta avgjørelser på feilt grunnlag når det gjelder om bussruter skal opprettholdes eller nedlegges.

Arnt Elling Hanssen

Styreleder og daglig leder i Pensjonistpartiet Sortland

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse