annonse

Synspunkt | Byggfag-strukturen må revurderes

: John Helmersen, leder for LO i Vesterålen. (Foto: )

Vi er bekymret for at lokalisering av utdanningstilbudet, slik det er foreslått fra fylkesrådet, vil medføre at færre elever vil søke seg til byggfag som førstevalg, skriver artikkelforfatterne.

  • Lesernes Mening

Styret i LO i Vesterålen viser til fylkesrådets innstilling til sak om «Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland skoleåret 2019 – 2020», som skal behandles i fylkestingets desembermøte 2018.

Vi er bekymret for at lokalisering av VGS i byggfag, slik det er foreslått i saken, vi medføre at det blir dårligere søkning fra ungdom i Vesterålen til byggfag, stikk i strid med det som er målsettingen nå i byggfagets år 2018.

Det er dessverre slik at frafallet i VGS blant elevene som må bo på hybel de(t) første året, er større enn der man kan bo hjemme. Sortland ligger i sentrum av Vesterålen og det er mulig for flere elever å kunne bo hjemme og gå på skolen, enn når man legger skolestedet slik at flere må bo på hybel.

Byggnæringa i Vesterålen er avhengig av god rekruttering og har i dag gode bedrifter som kan tilby lærlingeplass i de fleste fagene. Imidlertid må det legges best mulig til rette for at ungdom velger byggfag som førstevalg. Vi er i så måte bekymret for at lokalisering av utdanningstilbudet, slik det er foreslått fra fylkesrådet, vil medføre at færre elever vil søke seg til byggfag som førstevalg.

Vi anbefaler at fylkestinget revurderer den innstilling som fylkesrådet har kommet med vedrørende strukturen som er foreslått for byggfag, slik at lokalisering av utdanningstilbudet blir best mulig tilpasset elever fra hele Vesterålen og byggnæringa i regionen.

LO i Vesterålen,

styret

annonse