annonse

Synspunkt | Foran denne farlige svingen har skiltet ligget nede i fire måneder

: Veiskiltet ved Roksøy-svingen ligger nede for telling. (Foto: Edmund Johansen)

Standarden på veien er dårlig nok om ikke til og med fareskiltene skal bli borte, skriver Edmund Johansen.

  • Lesernes Mening

Dette viktige fare-veiskiltet ble kjørt ned av en trailer som veltet i Roksøy 6. februar i år.

Nå, fire måneder seinere, ligger skiltet fortsatt nede for telling. Må bare minne de ansvarlige om at vi går mot fellesferie med mye trafikk mot Andøya og Roksøy-svingen er en av få 90-graderssvinger i en 80-sone på tur til Andøya.

Jeg syns standarden på veien er dårlig nok om ikke til og med fareskiltene skal bli borte etter veien.

Hilsen yrkessjåfør Edmund Johansen

annonse